Annons:

Lantmäteriet kritiseras efter granskning

LANTMÄTERIET2022-03-02

Riksrevisionen kritiserar Lantmäteriets fastighetsbildningsverksamhet. Enligt rapporten är verksamheten ineffektiv, med långa handläggningstider och höga, oförutsägbara avgifter. Både regelverk och avgifter bör ses över, anser Riksrevisionen.

Riksrevisionen har granskat den statliga fastighetsbildningen vid Lantmäteriet. Lantmäteriet har huvudansvaret för fastighetsbildning i landet, även om 39 kommuner har egen lantmäteriverksamhet. Fastighetsbildning omfattar bland annat bildande av nya fastigheter och ändringar av fastighetsgränser. Granskningen visar att det finns stora effektivitetsproblem. Till exempel är handläggningstiderna mycket långa ­– och har blivit allt längre under lång tid.

Enligt Riksrevisionen beror problemen huvudsakligen på svårigheter att rekrytera tillräckligt många lantmätare, och Riksrevisionen bedömer att det inte är möjligt att rekrytera tillräckligt många lantmätare tillräckligt snabbt. Därför rekommenderar myndigheten regeringen att genomföra en översyn av regelverket, så att verksamheten kan effektiviseras.

”Det går att göra handläggningen enklare och snabbare. Men en föråldrad lagstiftning förhindrar digitalisering, till exempel att använda digitala koordinater istället för stolpar i marken. Att införa automatiserat beslutsfattande för vissa ärenden är ett annat viktigt steg”, framhåller riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Riksrevisionens granskning visar att Lantmäteriets avgifter för att genomföra fastighetsbildning är höga och under lång tid har stigit i mycket hög takt. Enligt Riksrevisionen beror det på den avgiftsmodell som Lantmäteriet använder och som påverkas av Lantmäteriets monopolställning. Lantmäteriet beslutar om avgifternas storlek och behåller intäkterna i den egna verksamheten.

”Inom statsförvaltningen är detta en närmast unik frihetsgrad som innebär att Lantmäteriet saknar tydliga incitament till kostnadseffektivisering”, understryker Ingemar Delveborn, projektledare för granskningen, i pressmeddelandet.

Den avgiftssättning som tillämpas gör det också svårt att i förväg förstå vad en förrättning kommer att kosta. Allt fler överklagar enligt rapporten sina fakturor till Mark- och miljödomstolen, som i mer än vart tionde fall sätter ned avgiften.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen bland annat att genomföra en översyn av hela regelverket kring fastighetsbildningen och att se över den nuvarande avgiftsmodellen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA