Bild: Mostphotos

Larm om allvarliga brister i arbetsmiljön på Örebro tingsrätt

DOMSTOLARNA2021-09-27
Efter att Nerikes Allehanda rapporterat om allvarliga brister i arbetsmiljön på Örebro tingsrätt slutar tingsrättens lagman. Men ST inom Sveriges domstolar anser att fler i ledningen borde lämna sina poster. ”Det är inte rätt chefer på rätt plats”, säger STs avdelningsordförande Veronica Wetterhag.

Granskningen i Nerikes Allehanda visar att Örebro tingsrätt har en mycket hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera ny personal. I intervjuer med tidningen berättar också ett tjugotal anställda anonymt om en mycket tung arbetsbelastning. De vittnar även om hot, trakasserier och aggressivt bemötande från chefer.

I medarbetarundersökningar, som Nerikes Allehanda har tagit del av, svarar tre av fyra anställda att de skulle avråda andra från att söka jobb på tingsrätten.

Enligt Veronica Wetterhag, avdelningsordförande för ST inom Sveriges domstolar, har Örebro tingsrätt haft problem med arbetsmiljön i flera år. Trots att frågan har lyfts och utretts många gånger har arbetsgivaren inte lyckats skapa förändring, säger Veronica Wetterhag till Publikt.

Hon delar bilden av en myndighet som personalen flyr och där förtroendet för ledningen är kört i botten.

– Det här är en ledningsfråga rakt igenom. Vi har sett många personalavhopp och vikarier som tackar nej till fasta jobb. Det säger rätt mycket att man hellre går ut i arbetslöshet än stannar kvar, säger Veronica Wetterhag.

Hon berättar att lokala förtroendevalda, som har känt sig utsatta och motarbetade, har slutat sitt fackliga arbete och att hon själv har märkt att det finns en rädsla för ledningen bland de anställda.

I fredags, när de första delarna av Nerikes Allehandas artikelserie hade publicerats, meddelade Örebro tingsrätts lagman Björn Lindén att han lämnar sin post. Till tidningen säger Björn Lindén att beslutet inte är kopplat till medierapporteringen, utan att han har bestämt sig för att sluta efter en längre tids dialog med Domstolsverket.

ST inom Sveriges domstolar välkomnar lagmannens beslut, men att han slutar räcker inte, anser Veronica Wetterhag.

– Fler i ledningen borde lämna. Det är inte rätt chefer på rätt plats. De är en del av problemet med att folk flyr därifrån, säger hon.

Publikt har sökt Björn Lindén, som fortsätter sitt arbete till dess att en tillförordnad lagman har utsetts. Han svarar att han inte har tid att medverka i en intervju utan hänvisar till tingsrättens administrativa chef, Petra Skoglund.

Hon berättar att en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön togs fram tillsammans med fackliga representanter och medarbetarna för drygt ett år sedan. Sedan dess har arbetsgivaren arbetat aktivt för att minska arbetsbelastningen och förbättra den psykosociala arbetsmiljön, enligt Petra Skoglund.

– Vi hoppas så klart att de åtgärder vi har vidtagit ska ge resultat men det här är inget man ändrar i en handvändning. Det är jättetråkigt att det här fortfarande är en fråga, men det finns också medarbetare som uppger att de upplever en förändring och förbättring, säger hon.

Hon berättar att ledningen förra hösten fick signaler om att medarbetare hade känt sig hotade och rädda på jobbet, men att man inte har fått information om vilka situationer eller händelser som har åsyftats.

– Det är jätteallvarliga anklagelser och vi kommer att jobba vidare med detta, bjuda in till dialog och försöka fånga upp vad vi kan förbättra, säger Petra Skoglund.

Enligt ST inom Sveriges domstolar krävs det, utöver en ny ledning, också att tingsrätten lyckas rekrytera och behålla personal om myndigheten ska komma till rätta med arbetsmiljöbristerna, menar Veronica Wetterhag.

– Först måste alla tjänster tillsättas så att man slipper den här pressen och stressen där man måste täcka upp för andra hela tiden. Det är bra att det här uppmärksammas. När man har en sådan här arbetsmiljö i flera år så normaliseras det och det är farligt, säger hon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.