Lärosäten uppmanas ha stor flexibilitet

HÖGSKOLAN2022-01-13

Sedan de flesta universitet och högskolor återgått till undervisning på campus har Folkhälsomyndigheten utfärdat nya rekommendationer. Universitetskanslersämbetet, UKÄ, uppmanar lärosätena till stor flexibilitet för att hindra smittspridningen.

Lärosätena har under hösten gradvis återgått till undervisning på campus och därmed också till ordinarie examinationsformer, konstaterar UKÄ i en informationsskrift. Traditionella salstentamina har återinförts på många håll. Men UKÄ påpekar att den senaste tidens ökade smittspridning har lett till oro hos många studenter, till exempel inför att genomföra tentamina i stora salar med många deltagare. UKÄ råder därför lärosätena att agera smidigt och flexibelt så att man undviker att studentgrupper halkar efter i utbildningen på grund av pandemin.

I grunden uppmanar UKÄ universitet och högskolor att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller åtgärder för att förhindra smittspridning. Men pandemins utveckling kan även leda till andra problem för studenterna. När det gäller kurser där studenterna examineras genom omfattande prov riskerar många att halka efter om de av olika skäl är hindrade att delta i proven.

Universitet och högskolor ansvarar själva för hur utbildningar och examinationen ska genomföras, konstaterar UKÄ. I sin egenskap av tillsynsmyndighet anser UKÄ att studenterna normalt bör erbjudas ett omprov i anslutning till ordinarie provtillfälle. Dessutom bör lärosätena erbjuda ett tredje provtillfälle, ett så kallat uppsamlingsprov, inför höstterminen.

Andra åtgärder som kan genomföras av lärosätena för att inte studenter ska halka efter i utbildningen på grund av pandemin är att erbjuda studenterna fler provtillfällen än vad man har normalt. UKÄ påpekar också att lärosätena vid behov har möjlighet att välja andra examinationsformer om det behövs av smittskyddsskäl.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA