Lunds universitet har ingen särskild plan för något större utbrott av covid i höst.
Bild: Mikael Risendal/Getty Images
Lunds universitet har ingen särskild plan för något större utbrott av covid i höst.

Få coronaåtgärder inför terminsstarten

HÖGSKOLAN2022-08-18

Trots en ökad spridning av covid-19 i sommar råder ingen påtaglig oro för smitta och hög frånvaro på de lärosäten som Publikt har talat med. I undantagsfall kan det bli aktuellt med distansundervisning, men arbetsgivare räknar också med att personal täcker upp för varandra vid sjukdom.

Handsprit, plexiglasskivor och affischer som uppmanar till god handhygien påminner fortsatt personal och studenter om coronaviruset på flera campus runt om i landet. Men trots att spridningen av covid-19 har tagit fart under sommaren svarar de universitet och högskolor som Publikt kontaktat att coronaviruset inte påverkar den stundande terminsstarten i någon större utsträckning.

Till skillnad från förra hösten klassas viruset inte längre som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom och lärosätena, bland dem Lunds universitet, planerar nu för en mer normal tillvaro med undervisning på plats.

Att alla, såväl anställda som studenter, ska stanna hemma om de har symtom som kan vara covid-19 gör inte att Lunds universitet har någon beredskaps- eller handlingsplan om smittan skulle ta fart och sjukfrånvaron stiger, berättar förvaltningschefen Susanne Kristensson.

– Får vi en ökad smitta och många blir sjuka måste vi självklart vidta åtgärder och vara beredda att anpassa oss, men vi har ingen särskild plan för något större utbrott av covid i höst. Vi räknar med att vi i nuläget har ett normalläge vilket givetvis kan ändras med kort varsel, säger hon.

Universitetet bedömer i dagsläget inte att det är aktuellt att hålla undervisning på distans om frånvaron blir hög, enligt Susanne Kristensson. Hon hänvisar till att den särreglering som tidigare under pandemin gav lärosäten möjlighet att frångå gällande kursplan och växla från undervisning på plats till fjärr- och distansundervisning har tagits bort.

– Vi förhåller oss till de nationella och regionala rekommendationer som finns och i dag ger inte de oss verktyg som tillåter att vi ändrar kursupplägg med kort varsel på det sättet, säger Susanne Kristensson.

Katarina Larsdotter Wendel, ledamot i STs sektionsstyrelse och överskyddsombud på Lunds universitet, anser att beredskapen för en ökad smittspridning på arbetsplatsen är god. Hon ser inte behov av några ytterligare åtgärder från arbetsgivarens sida för att klara ett läge där sjukfrånvaron hamnar på höga nivåer.

– Att sjukdom tillfälligt leder till en högre belastning är okej. Blir den däremot långvarig behöver vi hantera det och prioritera ned och lägga vissa arbetsuppgifter åt sidan. I sådana fall ligger fokus på att studenter och forskare ska kunna arbeta vidare, säger Katarina Larsdotter Wendel.

På Högskolan i Gävle öppnar man däremot för att viss undervisning kan komma att ske över nätet om personal vill och kan arbeta hemma med milda symtom. Men det ska bara tillämpas i undantagsfall, betonar Maria Strand, chef för avdelningen för utbildningsstöd på Högskolan i Gävle.

– Vi har ingen specifik planering på grund av covid-19 utan varje chef får lösa situationen med arbetsledning om det blir sjukfrånvaro, precis som vanligt. Vid en ökad smittspridning blir det en balansgång, att vara rädd om personalen och samtidigt kvalitetssäkra verksamheten och säkerställa att studenterna får sin undervisning, säger hon.

Det kan innebära att vissa moment kan ske på distans vid enstaka tillfällen. Högskolan har också arbetat för att kollegor gemensamt ska ha ansvar för kurser och andra arbetsuppgifter, för att möjliggöra att personal kan hjälpa varandra vid frånvaro.

Att även teknisk och administrativ personal numera får arbeta hemma i viss utsträckning, tror Maria Strand också kan underlätta arbetssituationen i höst om personal med symtom mår så pass bra att de kan och vill jobba på distans.

Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör på Umeå universitet, ser också möjligheten till distansarbete och digitala möten som viktiga pusselbitar inför hösten, om många skulle drabbas av milda symtom och inte kan vara på campus.

Umeå universitet har inte heller någon handlingsplan om smittan stiger, men Per Ragnarsson understryker att universitetet har klarat perioder av ökad smittspridning bland personal och studenter under våren utan att undervisning har behövt ställas in. Han känner inte någon oro för en hög frånvaro i höst.

– Nej, har man lindriga symtom går det bra att jobba hemma för de allra flesta. Planen är att bedriva undervisning på plats utan begränsningar men vi kan också ha digital undervisning om personal har lätta symtom. Sedan hjälps vi också åt genom att kollegor som behärskar fältet tar pass åt varandra, säger han.

Maria Persson, STs sektionsordförande vid Umeå universitet, håller med om att lärosätet har varit bra på att ställa om och att verksamheten har fungerat väl under pandemin, många gånger för att medarbetare har täckt upp för varandra.

Även hon bedömer risken för en hög sjukfrånvaro under hösten som liten men, tillägger hon, en sedan länge tuff arbetsbelastning kan bli ett växande problem om smittan skulle öka på nytt.

Hon ser också en risk för ett personaltapp bland den tekniska och administrativa personalen om arbetsgivaren är alltför restriktiv i sin bedömning av möjligheten till distansarbete.

– Då finns risken att folk söker sig vidare. Det är ett reellt problem. Om en stor del av personalen dessutom är sjuka kan det leda till en ännu större arbetsbelastning för dem som jobbar, säger Maria Persson.

Ser du behov av att arbetsgivaren agerar ytterligare för att hantera risken för smitta och en hög frånvaro inför hösten?

– Ja, jag skulle vilja att man uppmanar institutioner och enheter att anställa folk, att man är generös med visstidsanställningar och i planeringen inför pensionsavgångar till exempel, så att man får vara fler under en period. Vi har alla ansträngt oss och täckt upp för varandra under pandemin, men många undrar hur mycket vi ska behöva ställa upp, säger Maria Persson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA