Pandemin har ökat intresset för högskolan

HÖGSKOLAN2022-01-24

Intresset för högskolestudier har ökat under pandemin och fler nybörjare än någonsin har sökt. Ökningen har varit störst bland 19-åringar och bland dem som är äldre än 30 år, enligt en rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

UKÄs rapport bygger på statistik om sökande och antagna till högskolan och preliminär statistik om nybörjare.

Enligt UKÄ är en tydlig effekt av pandemin att intresset för högskolestudier har ökat. Antalet sökande som inte tidigare har studerat inom högskolan är nu högre än vad det varit under de senaste 15 åren. Till höstterminen 2021 sökte närmare 145 000 personer utan tidigare högskoleerfarenhet till högskolan, vilket är närmare 19 000 fler än till höstterminen 2019. Det motsvarar en ökning med 15 procent.

Också för flera yrkesexamensprogram har antalet sökande ökat, men det har varierat i vilken utsträckning intresset kunnat omsättas i fler nybörjare, konstaterar UKÄ. Framför allt tycks det ha varit svårt att bygga ut vissa vårdutbildningar, trots stort intresse från studenterna och många sökande.

En förklaring till det stora intresset för högskolestudier kan enligt UKÄs rapport vara att utsikterna på arbetsmarknaden generellt sett blev sämre relativt tidigt under pandemin. Inte minst många unga blev arbetslösa på heltid eller deltid. Därför inleddes våren 2020 en omfattande utbyggnad av högskolan. Det ledde till att rekordmånga studenter kunde söka sig till högre utbildning höstterminen 2020. Det stora intresset för studier vid universitet och högskolor har hållit i sig sedan dess. Fortfarande präglas högskolans utbildning av de olika åtgärder som vidtagits med anledning av pandemin, skriver UKÄ.

Det ökade intresset för högskolestudier under pandemin gäller enligt rapporten både kvinnor och män, men ökningen är större bland kvinnor. Det har förstärkt den redan tydliga snedfördelningen mellan könen vad gäller sökmönstret. Under pandemins inledning var det framför allt var 19-åringarna som i större utsträckning sökte till högskolan direkt efter gymnasieskolan. Under pandemins andra år var det i stället den äldsta gruppen, de som är 30 år och äldre, som stod för den största ökningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA