Pandemin har ökat intresset för högskolan

HÖGSKOLAN2022-01-24
Intresset för högskolestudier har ökat under pandemin och fler nybörjare än någonsin har sökt. Ökningen har varit störst bland 19-åringar och bland dem som är äldre än 30 år, enligt en rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

UKÄs rapport bygger på statistik om sökande och antagna till högskolan och preliminär statistik om nybörjare.

Enligt UKÄ är en tydlig effekt av pandemin att intresset för högskolestudier har ökat. Antalet sökande som inte tidigare har studerat inom högskolan är nu högre än vad det varit under de senaste 15 åren. Till höstterminen 2021 sökte närmare 145 000 personer utan tidigare högskoleerfarenhet till högskolan, vilket är närmare 19 000 fler än till höstterminen 2019. Det motsvarar en ökning med 15 procent.

Också för flera yrkesexamensprogram har antalet sökande ökat, men det har varierat i vilken utsträckning intresset kunnat omsättas i fler nybörjare, konstaterar UKÄ. Framför allt tycks det ha varit svårt att bygga ut vissa vårdutbildningar, trots stort intresse från studenterna och många sökande.

En förklaring till det stora intresset för högskolestudier kan enligt UKÄs rapport vara att utsikterna på arbetsmarknaden generellt sett blev sämre relativt tidigt under pandemin. Inte minst många unga blev arbetslösa på heltid eller deltid. Därför inleddes våren 2020 en omfattande utbyggnad av högskolan. Det ledde till att rekordmånga studenter kunde söka sig till högre utbildning höstterminen 2020. Det stora intresset för studier vid universitet och högskolor har hållit i sig sedan dess. Fortfarande präglas högskolans utbildning av de olika åtgärder som vidtagits med anledning av pandemin, skriver UKÄ.

Det ökade intresset för högskolestudier under pandemin gäller enligt rapporten både kvinnor och män, men ökningen är större bland kvinnor. Det har förstärkt den redan tydliga snedfördelningen mellan könen vad gäller sökmönstret. Under pandemins inledning var det framför allt var 19-åringarna som i större utsträckning sökte till högskolan direkt efter gymnasieskolan. Under pandemins andra år var det i stället den äldsta gruppen, de som är 30 år och äldre, som stod för den största ökningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.