Lättare för myndigheter att rekrytera personal

ARBETSMARKNAD2023-12-18

Lågkonjunkturen har gjort det lättare för statliga arbetsgivare att rekrytera och behålla personal, enligt Arbetsgivarverkets senaste kompetensbarometer. Samtidigt bedömer allt fler myndigheter att de kommer att få en övertalighet nästa år.

Arbetsgivarverkets kompetensbarometer, en undersökning som presenteras två gånger per år, visar att den svaga konjunkturen har börjat påverka de statliga arbetsgivarnas kompetensförsörjning.

I arbetsgivarorganisationens senaste mätning, som publicerades nyligen, svarade 67 procent av de statliga myndigheterna att de hade brist på lämpliga sökande vid rekrytering. Det är en kraftig minskning jämfört med förra höstens mätning, då motsvarande siffra var 91 procent.

Liksom tidigare år uppger myndigheterna att det är svårast att få tag på it-personal inom systemutveckling och systemförvaltning.

Roger Vilhelmsson, chefsekonom på Arbetsgivarverket, menar att en sjunkande efterfrågan på arbetskraft och minskad konkurrens mellan arbetsgivare om arbetstagarna har medfört en lättnad för de statliga myndigheterna, som brottas med sin kompetensförsörjning. Men bristtalen ligger fortfarande på en historiskt hög nivå, understryker han.

– Allt är inte bara frid och fröjd, utan vi har fortsatt en strukturell brist som är hög. Dels har vi en åldrande befolkning, dels har vi en missmatchning på arbetsmarknaden. De arbetssökandes utbildningsnivå möter inte arbetsgivarnas krav. Det märks särskilt inom statsförvaltningen, där många medarbetare har en högre utbildning, säger Roger Vilhelmsson.

Höstens kompetensbarometer visar även att andelen statliga arbetsgivare som har svårt att behålla personal har minskat det senaste halvåret, till 44 procent, jämfört med 49 procent i vårens mätning. En majoritet av de statliga verksamheterna har också uppfattningen att personalomsättningen kommer att bromsa in nästa år.

Samtidigt svarar var fjärde arbetsgivare, 24 procent, att det kommer att uppstå övertalighet på myndigheten under det kommande året. Det är en ökning från 16 procent i vårens mätning.

Det har också skett en ökning av andelen arbetsgivare som har sagt upp personal under det senaste halvåret. I höstens mätning svarar var femte arbetsgivare, 21 procent, att de har haft uppsägningar, jämfört med 17 procent i våras.

Utöver uppsägningar av provanställda på flera stora statliga myndigheter, som Skatteverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, är det främst inom utbildningssektorn som uppsägningar har skett och där övertalighet väntas, enligt Roger Vilhelmsson.

– Det är svårt att säga att detta är en trend som gäller hela statsförvaltningen, utan uppsägningar och övertalighet ser vi främst i vissa verksamheter. Visst kan hårda tider leda till att myndigheterna säger upp folk, men jag tror inte att de här siffrorna bara är kopplade till att våra medlemmar har en sämre ekonomi, säger han.

Att de statliga arbetsgivarna har fått det kämpigare ekonomiskt bekräftas av Arbetsgivarverkets kompetensbarometer. Andelen arbetsgivare som i år har kunnat anslagsspara är betydligt lägre än 2022. Inför nästa år tror bara 3 procent av myndigheterna att de kommer kunna spara medel. 62 procent av arbetsgivarna bedömer att de kommer att behöva använda sin anslagskredit under 2024.

Roger Vilhelmsson ser flera orsaker till att sparandet krymper och skuldsättningen stiger. En tungt vägande förklaring är att myndigheternas kostnader för hyror, energi, löner och pensioner har ökat i snabb takt. Det är kostnadsökningar som enligt Roger Vilhelmsson inte har täckts av uppräkningen av förvaltningsanslagen, som varit svag.

Samtidigt har sakanslagen och de uppdrag som ålagts statsförvaltningen växt i en betydligt högre takt än förvaltningsanslagen. Nästa år har också stora delar av statsförvaltningen fått ett besparingskrav på en procent av förvaltningsanslaget, utöver det årliga produktivitetsavdraget.

– Sammantaget gör det att myndigheterna har svårt att få förvaltningsanslagen att räcka till. Det kan få konsekvenser för kompetensförsörjningen, trots att vi ser vissa lättnader när det gäller att rekrytera, säger Roger Vilhelmsson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA