”Ledningen förstår inte vikten av dialog”

ARBETSFÖRMEDLINGEN2013-04-26
”Det finns en oro i organisationen. Ledningen förstår inte att man inte bara kan köra ut beslut utan att förankra dem.” Det säger Lars-Erik Backström, STs ordförande på Arbetsförmedlingen, efter fackets chefsenkät som visar på misstro mot ledningen.

ST-avdelningen har ställt frågor till såväl arbetsförmedlare som chefsmedlemmar om deras arbetssituation och förtroendet för ledningen och generaldirektör Angeles Bermudez-Svanqvist. Nyligen kom svaren från 125 av 275 tillfrågade chefsmedlemmar, och av dem säger mindre än en tredjedel att de har förtroende för sin gd.

STs Lars-Erik Backström anser att toppstyrning är det största problemet. Hans bild får stöd i den senaste medarbetarundersökningen som myndigheten själv gjort: många som vill vara delaktiga säger att de inte har den möjligheten.

– Varken medlemmarna eller vi som facklig part upplever att ledningen förstår vikten av att ha en dialog om förändringar. Och då blir alla lite vilsna, säger Lars-Erik Backström.

Han vill dock inte uttala ett misstroende mot gd.

– Det är inte vår sak, vårt mål att få ledningen att förstå problemen och få till förändringar. Vi behöver ett bättre samtalsklimat för att åstadkomma bättre resultat i verksamhetn, både mellan parterna och mellan de olika delarna i organisationen.

Enligt ST skadas verksamheten av alltför mycket detaljstyrning, både från ledningen och från politikerna.

– Det ges inget utrymme för att hitta egna lösningar, trots att det skulle behövas. Förutsättningarna ser väldigt olika ut på olika håll säger Lars-Erik Backström.

Bristen på flexibilitet eldar under kritiken mot Arbetsförmedlingen från arbetssökande och arbetsgivare, tror han. Ett annat problem som drabbar kunderna är att arbetsförmedlarna inte hinner upprätthålla tillräckliga kontakter med arbetsgivare.

– Det är ju en del av kärnverksamheten, men arbetsförmedlarna säger att de inte har tillräckligt med tid. Vi har många uppdrag, och alla sägs vara prioriterade.

Arbetsförmedlingens gd Angeles Bermudez-Svanqvist hänvisar alla frågor om STs chefsenkät till förhandlingschef Thomas Wolf. Han säger till Publikt att resultaten i enkäten går på tvärs mot chefernas svar i myndighetens egen medarbetarenkät.

– I medarbetarenkäten fick vi genomgående väldigt positiva resultat när det gäller förtroendet för ledningen, delaktighet och befogenheter.

Thomas Wolf påpekar att nästan alla svarade på den undersökningen, medan STs svaren i enkät kommer från en mindre andel av cheferna. Han tycker också att vissa frågor i STs enkät var negativt vinklade.

– Men det är ändå allvarliga signaler. Vi ska värdera svaren och bedöma om vi behöver komplettera den handlingsplan som vi gjort utifrån resultaten i medarbetarenkäten.

Handlingsplanen, som gd ska fatta ett formellt beslut om i nästa vecka, har gjorts tillsammans med facken och skyddsorganisationen.

– Vi fokuserar på tre områden: att öka förtroendet för Arbetsförmedlingen och dess ledning internt och externt, att förstärka känslan av ett öppet klimat och att minska upplevelsen av stress.

Vilka konkreta åtgärder det handlar om vill dock Thomas Wolf inte säga innan det formella beslutet om planen är fattat.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Inlagt av Arbetssökande (ej verifierad) fre, 04/26/2013 - 23:44
Ja, och arbetssökande vittnar om olika regler på olika arbetsförmedlingar. Olika handläggare som agerar godtyckligt. Tolkar regler precis som de vill...
Inlagt av Skattebetalare (ej verifierad) mån, 04/29/2013 - 12:47
Inte så konstigt att förmedlarna inte vet hur eller vad de ska göra utifrån som det verkar vara i verksamheten när dessutom högsta ledningen inte vill kännas vid ansvar för situationen, märkligt när man har lön och förmodat ansvar för verksamheten. Nä istället sparkar man nedåt och försöker blunda för det upoenbara. Om inte högsta ledningen vill/ tänker ta ansvar vem ska då göra det? Tidigare skulle man utgå ifrån medarbetarundersökningen när den första enkäten kom- resultatet av detta blev inget då ledningen intevill eller kan ta ansvar för hur deras anställda känner ( har gd sagt nyligen i intervju). Så min undran är följdaktligen vem har ansvar? Om inte annat för mina och alla andras skattepengar? Jag betalar skatt i hopp om att de som erhållit ansvar också fullföljer detta. Om organisationen Af mår dåligt så blir resultatet därefter. Synd bara att de som måste inse problemet inte gör det.... än iaf....
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.