Lokaler utanför city sparar miljoner

STATSFÖRVALTNING2013-05-02
Det går att spara mycket pengar om myndigheterna hyr lokaler utanför Stockholms innerstad i stället för innanför. Det menar Ekonomistyrningsverket, som på regeringens uppdrag kartlagt statens lokalförsörjning.

Många myndigheter har sina lokaler i centrala Stockholm. Som skäl till det anger myndigheterna krav på närhet till Stockholms centralstation, närhet till andra myndigheter och möjligheten att behålla och rekrytera personal.

Men om de bara skulle flytta ut från de allra mest centrala delarna skulle staten spara miljoner, enligt Ekonomistyrningsverket, ESV.

I sina jämförelser har ESV använt hyreskostnaden för Försäkringskassans nya lokaler vid Telefonplan i södra Stockholm och Skatteverkets lokaler i Solna. Hyran för Försäkringskassans lokaler är 2145 kronor per kvadratmeter och för Skatteverkets 1960 kronor per kvadratmeter.

Enligt ESV skulle staten kunna spara omkring 200 miljoner kronor om de myndigheter som i dag har lokaler innanför tullarna skulle flytta ut till liknande lokaliseringar. Ännu mer om de flyttade längre ut.

Skulle man dessutom minska på ytorna, blir besparingarna markant större, enligt ESV.

ESV tror att myndigheternas lokalisering till Stockholms centrala delar bäst begränsas genom att tillämpa en kombination av ökade krav på regeringens godkännande av hyrestiden och att vissa begränsningar görs vid beräkningen av anslagen för lokaler innanför tullarna.

Vissa myndigheter har undantagits från kartläggningen, så som Regeringskansliet, Riksarkivet, de statliga museerna, Kungliga biblioteket, och landshövdingens bostad i Stockholms län. Även delar av Polisen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som ger lokal service till allmänheten är undantagna liksom Tullverkets mälardalsregion vid Frihamnen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.