Lönen för lånefria räcker till mer

LÖNER2024-01-31

Lönerna ökade mer än priserna på varor och tjänster i november 2023 jämfört med året innan, enligt statistik från Medlingsinstitutet. ”En genomsnittlig lön räckte alltså till mer varor och tjänster i november 2023 än i november 2022”, förklarar makroekonom Petter Hällberg i ett pressmeddelande.

Konsumentpriserna exklusive boräntor ökade med 3,6 procent i november. Det kan jämföras med löneökningar på 4,3 procent. Det innebär att reallönerna steg med 0,7 procent. Det är enligt pressmeddelandet den snabbaste stärkningen av löntagarnas köpkraft sedan juli 2021. 

”Lönerna i hela ekonomin ser ut att öka ungefär i takt med industrimärket. Löneökningstakten är dock högre än märket i privat sektor och något lägre i offentlig sektor”, påpekar Petter Hällberg.

Inflationen inklusive boräntor, KPI, steg dock med 5,8 procent till följd av det senaste årets räntehöjningar. Reallönerna minskade därmed med 1,5 procent om ränteeffekterna är inkluderade.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA