Bild: Ilja C. Hendel

Lönestrid i norska staten

NORGE2024-06-05

En omfattande lönekonflikt har rasat under våren på Norges arbetsmarknad. De statsanställda har krävt större lönelyft, och efter medling träffade två av facken avtal i maj. Nu har regeringen tvingat tillbaka medlemmarna i ett tredje fack till jobbet, men konflikten är inte över.

YS Stat, som står nära ST, och LO Stat accepterade 24 maj ett medlingsbud med en löneram på 5,2 procent. Båda förbunden hade önskat ett gemensamt avtal för den statliga sektorn. YS Stats ordförande Jens B Jahren sade efter uppgörelsen att det varit en påfrestande medling:

”Vi har fått genomslag för viktiga delar av våra krav. Löneramen stannade på 5,2 procent, som ska fördelas mellan ett centralt påslag på 25 procent och ett lokalt påslag på 75 procent. Det betyder att alla är tillförsäkrade ett lönelyft i år och att merparten av pengarna ska fördelas i de enskilda verksamheterna”, förklarade Jens B Jahren i en medlemsinformation efter uppgörelsen.

De två kvarvarande facken som representerar statsanställda, Akademikerne och Unio, har strejkat sedan 24 maj. Båda organisationerna varslade under förra veckan om utökade strejker.

Men när Akademikerne Stat varslade om strejk för ytterligare 378 medlemmar, varav merparten vid den nationella säkerhetsmyndigheten NSM, drog regeringen i nödbromsen och krävde obligatorisk lönenämnd. Enligt regeringen skulle en strejk vid NSM hota kritiska uppgifter vid oönskade händelser, skriver Verdens Gang.

”Mot bakgrund av den rapport som NSM kommit med, har jag av nationella säkerhetsskäl inget annat val”, konstaterade arbets- och inkluderingsminister Tonje Brenna, Arbeiderpartiet, enligt tidningen.

Regeringens beslut tvingade medlemmarna i Akademikerne Stat att avbryta strejken och gå tillbaka till arbetet.

Utfallet blev inte det vi önskade, kommenterar ordföranden Kari Tønnessen Nordli i ett pressmeddelande:

”Vi är besvikna för att vi hamnat där vi har hamnat. Vi är i grunden besvikna över att vi inte klarade att komma överens genom förhandling eller medling.”

Men den obligatoriska lönenämnden påverkar inte Unio, som fortsätter att strejka. Organisationen tog under måndagen ut ytterligare 1 736 medlemmar i strejk.

”Utbildning måste löna sig, också i staten”, skriver Unio på sin webb. Enligt förbundet handlar strejken om att försvara de tariffavtal som de och Akademikerne träffade med staten för två år sedan.

”Avtalen har varit bra för våra medlemmar och gjort det möjligt att ta tag i den negativa löneutvecklingen för statsanställda med högre utbildning. Unio och Akademikerne är klart störst i staten, men regeringen väljer likafullt att köra över detta flertal”, skriver Unio.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA