Annons:

Många byter lön mot pension

PENSIONER2022-04-01

Mellan 110 000 och 150 000 anställda löneväxlar genom att byta en del av lönen mot pensionssparande, visar en undersökning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.

Förekomsten av löneväxling till tjänstepension varierar mellan olika grupper på arbetsmarknaden, konstaterar ISF i sin rapport. Sammanlagt är det mellan 110 000 och 150 000 anställda med inkomster över intjänandetaket för allmän pension som löneväxlar till tjänstepension varje månad.

Löneväxling till tjänstepension är en möjlighet för höginkomsttagare att höja sina tjänstepensioner. Löneväxling innebär att en anställd kommer överens med arbetsgivaren om att byta en del av sin bruttolön mot extra avsättningar till sin tjänstepension. Löneväxlingen kan innebära skattemässiga fördelar för personer med inkomster över intjänandetaket för allmän pension, drygt 47 700 kronor i månaden, men anses inte lämplig för personer med lägre inkomster. Totalt är det enligt ISF ungefär 850 000 anställda som har inkomster över intjänandetaket.

”I denna grupp bedömer vi att 13–17 procent löneväxlar varje månad. Vi bedömer att deras löneväxling omfattar någonstans mellan 5 och 9 miljarder kronor årligen. Vi ser också att löneväxlingen varierar mellan olika grupper på arbetsmarknaden. Det beror främst på att andelen högavlönade är olika stor i olika grupper”, konstaterar ISFs utredare Per Gustafson i ett pressmeddelande.

Enligt ISF beror osäkerheten i bedömningen av hur många som faktiskt löneväxlingar på brister i de dataunderlag som myndigheten haft tillgång till för sina bedömningar.

Det är enligt rapporten fler män än kvinnor som har höga inkomster, och totalt sett är det också fler män än kvinnor som löneväxlar. Däremot syns ingen tydlig skillnad i andelen män och kvinnor som löneväxlar.

Totalt sett löneväxlar högutbildade i större utsträckning än lågutbildade, och medelålders och äldre anställda löneväxlar i större utsträckning än yngre. De flesta som löneväxlar är privatanställda tjänstemän.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA