Annons:

Många har dålig kunskap om pensionssystemet

PENSIONER2022-01-28

Både kvinnor och män har låga kunskaper om hur pensionssystemet fungerar, konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i en ny rapport. Kvinnor kan enligt ISF något mindre om pensionerna än män.

Få kvinnor och män vet något om de delar i pensionssystemet som har kommit till för att göra pensioner mer jämställda, skriver ISF i ett pressmeddelande. Däremot kan män något mer än kvinnor om hur pensionssystemet och pensioner fungerar. Men skillnaderna är små och hänger tydligt ihop med ekonomiska kunskaper och hur mycket pension man har tjänat in. Rapporten bygger på en omfattande enkät, i kombination med registerdata.

”Mest slående är att så få av både män och kvinnor svarar rätt på frågan om makar kan överföra sin premiepension. Vi ser också att färre än 1 procent har valt att överföra sin premiepension till sin make eller maka”, konstaterar Jenny Säve-Söderbergh, utredare vid ISF, i pressmeddelandet.

Rapporten visar också att män i åldrarna 30–60 år har något högre pensionskunskaper än kvinnor i motsvarande åldersgrupp. Det är relativt små skillnader och enligt rapporten är det snarare individernas ekonomiska kunskaper och intjänade kapital än deras kön som har betydelse för kunskapsskillnaderna.

”Även om rapporten inte kan slå fast att kvinnor skulle få högre pensioner om de hade kunnat mer om hur man bygger upp sin pension inom systemet så synliggör rapporten inom vilka områden män och kvinnor kan olika mycket och vilka kunskapsluckor man kan vilja fylla”, understryker Jenny Säve-Söderbergh.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA