Många tjänstemän har utsatts för hot och våld

ARBETSMILJÖ2022-05-18
Var femte tjänsteman har blivit utsatt för hat, hot och våld, visar en ny undersökning från TCO. Nio av tio förvärvsarbetande som besvarat TCOs enkät anser att detta är ett hot mot demokratin.

Det kan handla om knuffar, slag, direkta hot på jobbet eller hot i mejl och sociala medier. I Novus undersökning, som gjorts på uppdrag av TCO, svarar nästan var femte TCO-medlem att de utsatts för hat, hot och våld de senaste fem åren. Det motsvarar cirka 200 000 personer. I offentlig sektor är det ännu vanligare, där svarar tre av tio att de blivit utsatta.

”Det är hög tid att politiken agerar mot allt hat, hot och våld i samhället, även det som sker i arbetslivet. Det är allt för många spridda förslag som kommer - det behövs ett helhetsgrepp. Svensk lag måste slå fast allas rätt till ett arbetsliv fritt från våld”, kommenterar TCOs ordförande Therese Svanström undersökningen i ett pressmeddelande.

TCO konstaterar att hot och våld är ett allvarligt problem, inte minst när det kommer från tredje man som till exempel kunder, patienter eller elever. Det förekommer enligt undersökningen inom de flesta branscher och yrken inom såväl privat som offentlig sektor. Det drabbar dem som arbetar i blåljusverksamhet som polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård, men också bland andra socialsekreterare, journalister, kulturutövare och många fler.

Av dem som enligt undersökningen uppgett att de blivit utsatta säger två av tre att de utsatts för direkta hot på jobbet. Var femte har utsatts för fysiskt våld, som till exempel knuffar eller slag, nästan var fjärde har tagit emot hat och hot i mejl och en av nio har blivit utsatt i sociala medier.

TCO konstaterar i pressmeddelandet att hot och våld är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Men det är också exempel på otillåten påverkan, som riskerar att medföra att tjänstemän i offentlig sektor inte fullt ut utför sitt arbete och kan leda till att viktiga rättsprinciper åsidosätts. Det ökar också risken för självcensur och att tjänstemän inte vågar utföra sina arbetsuppgifter eller blir rädda att fatta beslut.

”Många är medvetna om att detta sker efter upploppen under påsken. Men det är många fler yrkesgrupper som drabbas på olika sätt som kanske inte blir lika uppmärksammade. Det här är en akut fråga som också handlar om att värna vår demokratiska rättsstat. Det är dags att vi vänder trenden och för det krävs en lång rad åtgärder”, understryker Therese Svanström.

TCO anser att det behövs mer resurser, kompetensutveckling och en förbättrad och utökad statstjänstemannautbildning som även omfattar kommunala tjänstemän. Organisationen kräver också att arbetsmiljölagstiftningen förstärks och förtydligas, att diskrimineringslagen ska omfatta trakasserier från tredje man och att delar av straffrätten skärps. TCO vill också se högre kränkningsersättning för den som drabbas av hot och våld i tjänsten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.