Många vill kunna utbilda sig för nytt jobb

ARBETSMARKNAD2019-12-12
Sex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och den kommunala arbetsgivarorganisationen Sobona har gjort en studie av vilka attityder personer mellan 36 och 65 år har till jobb, yrkesväxling och ett förlängt arbetsliv. Drygt 2 500 personer har svarat på enkäten.

Fyra av fem mellan 36 och 65 år funderar någon gång på att byta yrke, utan att för den skull vara missnöjd med sitt nuvarande jobb. Tre av fyra trivs i sitt nuvarande yrke och två av tre trivs hos sin nuvarande arbetsgivare.

Nästan två av tre av de svarande vill kunna studera på distans för att vidareutbilda sig för ett nytt yrke. De utbildningar som efterfrågas är i första hand kortare kurser utanför arbetstid, men även halvtidsstudier mellan ett och två år.

Mer än varannan säger att de kommer att gå i pension mellan 64 och 66 år. Samtidigt svarar var tredje att de kommer jobba till 67 eller längre. Sex av tio kan också tänka sig att jobba längre än sin tänkta pensionsålder om förutsättningarna är rätt.

”Att så många är intresserade av att förlänga arbetslivet med några år utgör en stor potential. För många är arbetstider och flexibilitet en nyckel för att vilja jobba längre, men också möjligheten att få använda sina erfarenheter i exempelvis en expertroll”, kommenterar Caroline Olsson vid SKR i ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.