Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Mediemyndigheter ska slås samman

MYNDIGHETEN FÖR PRESS, RADIO OCH TV2023-02-10

Regeringen har beslutat att Statens medieråd ska gå upp i Myndigheten för press, radio och tv vid årsskiftet. ”En större och mer samlad organisation kommer stärka kompetensen vid myndigheten”, kommenterar kulturminister Parisa Liljestrand, M, regeringens beslut i ett pressmeddelande.

De två mediemyndigheterna har i dag närliggande uppdrag och uppgifter, konstaterar regeringen i ett pressmeddelande. I augusti 2022 avslutades en utredning om konsekvenser av en sammanslagning av mediemyndigheterna.

Regeringen har nu beslutat om uppdrag till de båda myndigheterna för att förbereda en sådan sammanslagning.

Uppdragen innebär att Statens medieråd ska förbereda en överföring av samtliga uppgifter till Myndigheten för press, radio och tv, och en avveckling som gör det möjligt att upphöra som myndighet vid utgången av 2023. Myndigheten för press, radio och tv ska förbereda inordnandet av Statens medieråds samtliga uppgifter till 1 januari 2024.

”En större och mer samlad organisation kommer stärka kompetensen vid myndigheten, effektivisera arbetet och skapa goda förutsättningar för verksamhetens fortsatta utveckling”, kommenterar kulturminister Parisa Liljestrand, M, regeringens beslut i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA