Annons:

Utredare positiv till sammanslagning av myndigheter

STATENS MEDIERÅD2022-08-18

En ny utredning föreslår att de två mediemyndigheterna Statens medieråd och Myndigheten för press, radio och tv ska slås ihop. Utredarens bedömning är att det skulle leda till bättre förutsättningar för verksamheten och en mindre sårbar organisation.

Både Statens Medieråd och Myndigheten för press, radio och tv har uppdrag inom medieområdet. Statens medieråd fastställer bland annat åldersgränser för film och följer medieutvecklingen bland barn och unga. Myndigheten för press, radio och tv – som är den större av de två myndigheterna – hanterar tillståndsfrågor, prövar frågor om press- och mediestöd, utövar tillsyn och granskar program.

Utredaren Knut Weibull som fått uppdraget att undersöka konsekvenserna av en sammanslagning är positiv i sin bedömning. Han anser att myndigheterna tillsammans skulle få bättre förutsättningar för att arbeta med omvärldsbevakning, analys och kunskapsspridning, samt att en större organisation skulle bli mer stabil och bättre kunna möta de ökade behov som finns på medieområdet.

Syftet med en sammanslagning är enligt regeringens utredningsdirektiv inte att förändra myndigheternas uppdrag eller att minska antalet anställda. Men Knut Weibull konstaterar samtidigt att en sammanslagning skulle kunna möjliggöra effektiviseringar av vissa personella resurser.

Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör för Myndigheten för press, radio och tv, välkomnar en sammanslagning.

”Våra uppdrag ömsom överlappar, ömsom kompletterar varandra. En samlad mediemyndighet ger oss bättre förutsättningar att möta de behov utvecklingen på mediemarknaden medför, allt från skydd av barn till att stärka yttrandefrihet, mångfald och tillgänglighet”, kommenterar hon utredningsbetänkandet i ett pressmeddelande på myndighetens sajt.

Utredningen ska nu ut på remiss.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA