Utredare positiv till sammanslagning av myndigheter

STATENS MEDIERÅD2022-08-18
En ny utredning föreslår att de två mediemyndigheterna Statens medieråd och Myndigheten för press, radio och tv ska slås ihop. Utredarens bedömning är att det skulle leda till bättre förutsättningar för verksamheten och en mindre sårbar organisation.

Både Statens Medieråd och Myndigheten för press, radio och tv har uppdrag inom medieområdet. Statens medieråd fastställer bland annat åldersgränser för film och följer medieutvecklingen bland barn och unga. Myndigheten för press, radio och tv – som är den större av de två myndigheterna – hanterar tillståndsfrågor, prövar frågor om press- och mediestöd, utövar tillsyn och granskar program.

Utredaren Knut Weibull som fått uppdraget att undersöka konsekvenserna av en sammanslagning är positiv i sin bedömning. Han anser att myndigheterna tillsammans skulle få bättre förutsättningar för att arbeta med omvärldsbevakning, analys och kunskapsspridning, samt att en större organisation skulle bli mer stabil och bättre kunna möta de ökade behov som finns på medieområdet.

Syftet med en sammanslagning är enligt regeringens utredningsdirektiv inte att förändra myndigheternas uppdrag eller att minska antalet anställda. Men Knut Weibull konstaterar samtidigt att en sammanslagning skulle kunna möjliggöra effektiviseringar av vissa personella resurser.

Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör för Myndigheten för press, radio och tv, välkomnar en sammanslagning.

”Våra uppdrag ömsom överlappar, ömsom kompletterar varandra. En samlad mediemyndighet ger oss bättre förutsättningar att möta de behov utvecklingen på mediemarknaden medför, allt från skydd av barn till att stärka yttrandefrihet, mångfald och tillgänglighet”, kommenterar hon utredningsbetänkandet i ett pressmeddelande på myndighetens sajt.

Utredningen ska nu ut på remiss.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.