Medlingsinstitutet spår reallöneökningar

LÖNER2024-04-10

Att lönerna nu stiger snabbare än priserna tyder på att reallönerna kommer att öka stadigt framöver, skriver Medlingsinstitutet i ett pressmeddelande. Reallönerna steg med 1,2 procent under det fjärde kvartalet 2023.

Utsikterna för reallöneökningar framöver ser enligt Medlingsinstitutet goda ut. Inflationen fortsätter att sjunka och stannade vid 2,6 procent i februari. Prognoserna för löneökningar respektive priser pekar enligt pressmeddelandet entydigt mot att reallönen kommer att öka stadigt framöver. Om prognoserna slår in kommer reallönerna i Sverige att stiga med cirka 1,8 procent per år under de kommande två åren.

När inflationsuppgången var som brantast sjönk enligt pressmeddelandet reallönerna mer i Sverige än i många andra länder. Reallönerna har minskat mer än genomsnittet för euroområdet. En viktig anledning till det är enligt Medlingsinstitutet att långa och samordnade kollektivavtal höll emot en snabb löneuppgång när inflationen tog fart. En liknande utveckling kan ses i till exempel Danmark och Italien. Jämfört med 2019 har även de tyska reallönerna minskat något mer än i Sverige.

Trots de senaste årens nedgång har de svenska reallönerna enligt rapporten ökat mer under åren 1995 till 2022 än i de flesta liknande länder.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA