Meningsfullt jobb lockar efter pensionen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING2023-06-20

Att känna att arbetsuppgiften är meningsfull är den viktigaste drivkraften för att fortsätta jobba efter pensionen. Den slutsatsen drar forskaren Isabelle Hansson vid Göteborgs universitet i en ny studie.

Kompetensbrist på arbetsplatsen är inte tillräckligt för att hålla äldre medarbetare kvar efter pensionsåldern, har Isabelle Hansson, forskare i psykologi, kunnat konstatera i sin forskning.

”Studien visar tydliga resultat. Den starkaste drivkraften för att fortsätta arbeta och att stanna kvar över tid är att arbetet upplevs som meningsfullt för individen”, framhåller hon i ett pressmeddelande.

Tillsammans med två nederländska forskare har Isabelle Hansson studerat drivkrafterna bakom att människor fortsätter att arbeta efter sin pensionering. Att behålla kompetenta medarbetare i arbetskraften efter att de uppnått pensionsåldern är enligt forskarna en utmaning för att klara kompetensförsörjningen.

Mer än 3 000 personer i Sverige har ingått i studien. Ungefär en tredjedel av pensionärerna i studien fortsatte att arbeta i någon utsträckning åren efter att de börjat ta ut ålderspension. De trappade sedan gradvis ned sin arbetstid under de sju år som deltagarna följdes. Forskarna identifierade fyra olika drivkrafter som skulle kunna bidra till att en person vill fortsätta jobba:

  • Känslan av meningsfullhet med sitt jobb
  • Sociala kontakter på jobbet
  • Att vara behövd på sin arbetsplats
  • Rent ekonomiska skäl

Enligt studien är varken sociala kontakter på arbetet eller att vara behövd av sin arbetsgivare tillräckliga drivkrafter för att stanna kvar över tid. Att vara behövd på arbetsplatsen ökade till och med sannolikheten att sluta arbeta, medan sociala kontakter på arbetet kunde kopplas till en gradvis nedtrappning i arbetstid.

”Arbetsgivare som är måna om att behålla äldre medarbetare måste därför vara lyhörda för de anställdas behov. Detta är särskilt viktigt när de står inför beslutet att fortsätta arbeta”, betonar Isabelle Hansson.

Enligt studien väljer en av fem att fortsätta arbeta av ekonomiska skäl. Det var också det enda av de fyra motiven som ökade sannolikheten att gå upp i arbetstid. 

”För dessa personer är det inte nödvändigtvis ett fritt val att fortsätta arbeta, utan något man gör för att den ekonomiska situationen kräver det”, konstaterar Isabelle Hansson i pressmeddelandet.

Mer om studien

De fyra drivkrafterna till att fortsätta arbeta mättes genom att deltagarna skattade i vilken utsträckning de höll med om följande fyra påståenden. ”Min ekonomiska situation kräver det (har inte råd att sluta arbeta)”, ”Den sociala kontakten med andra är viktig för mig”, ”Jag vill fortsätta göra något meningsfullt”, och ”Jag behövdes på mitt gamla arbete”.

I studien ingick 3 123 personer i Sverige födda mellan åren 1949 och 1955.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA