Migrationsverket får kritik för saktfärdighet

MIGRATIONSVERKET2021-10-20
Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan det tagit myndigheten fyra månader att hantera en begäran om att få kopior av allmänna handlingar från en kommunal myndighet.

En kommunal handläggare vid en Värmlandskommun begärde att få kopior av beslut som Migrationsverket hade fattat i fråga om en viss person. Migrationsverkets handläggning av begäran drog ut på tiden. I sitt beslut konstaterar JO att frågan om utlämnande i det här fallet berör både tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Mot bakgrund av hur begäran såg ut anser JO att det måste ha varit uppenbart för Migrationsverket att begäran gjordes i och för handläggarens tjänsteutövning. Den borde därför ha handlagts i enlighet med bestämmelsen om informationsskyldighet mellan myndigheter i offentlighets- och sekretesslagen.

JO konstaterar att det saknas uttryckliga bestämmelser om hur lång tid en prövning enligt den nämnda bestämmelsen får ta, men anser att utgångspunkten är att prövningen ska göras med skyndsamhet. JO har flera gånger tidigare uttalat att ett besked i en utlämnandefråga normalt bör lämnas samma dag som begäran gjorts. Någon eller några dagars fördröjning kan godtas om det är nödvändigt för att ta ställning till om ett utlämnande får ske.

För att underlätta och snabba på hanteringen kan den begärande myndigheten enligt JO lämpligen ange hur fort den efterfrågade uppgiften eller handlingen behövs. Den myndighet som förvarar uppgifterna eller handlingen kan också fråga den begärande myndigheten om behovet och anpassa sin handläggning efter svaret.

Av utredningen framgår att det inte fanns några sådana beslut som den kommunala handläggaren begärt ut. Migrationsverket borde ha kunnat konstatera det med en begränsad arbetsinsats, anser JO.

Den kommunala handläggaren skickade sin begäran om handlingarna med e-post 17 november 2020 och fick inte svar förrän 18 mars 2021.

”Det tog alltså verket fyra månader att handlägga (handläggarens) begäran. Det är inte acceptabelt, och Migrationsverket förtjänar kritik för den långsamma handläggningen”, skriver JO Per Lennerbrant i sitt beslut.

JO konstaterar att Migrationsverket uppenbarligen har byggt upp balanser av ärenden som rör bland annat framställningar om att få ta del av allmänna handlingar. Detta är allvarligt, vilket också Migrationsverket konstaterat, skriver JO. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.