Migrationsverket flyttar in på Statens servicecenter

MIGRATIONSVERKET2021-06-08
Migrationsverket och Statens servicecenter, SSC, inleder ett samarbete. Från 1 september 2021 ska servicekontoren i Borlänge, Mariestad och Visby också ge stöd till den som vill använda Migrationsverkets digitala tjänster.

Migrationsverket och SSC har enligt ett pressmeddelande tecknat ett avtal om samverkan i ett pilotprojekt under fem månader, med start 1 september. Projektet ska genomföras på servicekontoren i Borlänge, Mariestad och Visby. Migrationsverket avvecklar sina kontor där, på grund av det kraftigt minskade antalet ansökningar om uppehållstillstånd i Sverige. Genom samverkan med SSC ska sökande även i fortsättningen kunna få hjälp på orten.

”Jag ser väldigt positivt på den här möjligheten. Med tanke på att Migrationsverket inte kan ha samma lokala närvaro som tidigare så kan servicekontoren ge oss möjlighet att fortsätta ge personligt stöd på orten. För de sökande är det också en stor fördel att få hjälp av flera myndigheter på samma plats”, framhåller Magnus Önnestig vid Migrationsverket i pressmeddelandet.

På servicekontoren ska besökare till Migrationsverket kunna uträtta ärenden av allmän karaktär, få stöd i att använda digitala självbetjäningstjänster och information om regelverk och processer. Besökaren ska också få hjälp med att skriva ut underlag och blanketter samt lämna in handlingar som vidarebefordras till Migrationsverket. Går inte ärendena att lösa med hjälp av allmän information och stöd i digitala tjänster kommer servicekontoren i stället att hänvisa till rätt instans på Migrationsverket.

Pilotprojektet ska ge underlag för en eventuell permanent samverkan på fler servicekontor. Parallellt med pilotprojektet pågår ett analysarbete för att svara på hur en framtida samverkan ska utformas.

”Faller projektet väl ut kan vi utöka tjänsten till fler servicekontor i landet. Vi breddar vårt utbud och kan erbjuda service till fler grupper”, konstaterar SSCs generaldirektör Åsa Lindh.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.