Myndighet vill stärka a-kassornas krisberedskap

A-KASSAN2023-06-01

Det saknas tydliga regler för hur a-kassorna ska agera när det gäller säkerhet och beredskap, konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, efter en granskning. A-kassornas beredskap behöver bli mer robust, anser myndigheten.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har undersökt hur landets a-kassor är rustade inför samhällsstörningar, kriser och höjd beredskap. Syftet har varit att få en övergripande bild av a-kassornas robusthet och planering för att klara myndighetsutövningen vid extraordinarie händelser.

IAF konstaterar att risken för cyberattacker och störningar i försörjning av varor och tjänster har ökat när omvärldsläget har skärpts och att vikten av krisberedskap har ökat. Myndighetens uppfattning är att det finns argument för att ställa motsvarande krav på arbetslöshetskassorna som på statliga myndigheter vad gäller robusthet för att kunna fullgöra sin myndighetsutövande verksamhet.

Granskningen visar att a-kassorna är medvetna om att deras verksamhet är samhällsviktig, och flera av dem uppger att de redan i hög grad arbetar utifrån de principer som gäller för statliga myndigheter med motsvarande verksamhet. Men IAF konstaterar att det inte fullt ut är tydligt vad det innebär för dem. Det finns ett stort och brett engagemang från arbetslöshetskassorna och samorganisationen Sveriges a-kassor när det gäller säkerhetsarbete och beredskap, noterar IAF. Både de enskilda a-kassorna och Sveriges a-kassor har enligt inspektionsmyndigheten uttryckt ett behov av större tydlighet i regelverken när det gäller vilka krav som ställs på a-kassorna vid kris och liknande situationer.

IAF föreslår nu regeringen att låta utreda om a-kassorna kan bli robustare, om de bör och kan ingå i någon beredskapssektor, om de kan omfattas av samma regler vid kris och höjd beredskap som gäller för statliga myndigheter samt möjligheten att införa ett regelverk som kan träda in vid händelse av samhällsstörning, kris eller höjd beredskap.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA