Myndigheter får i uppdrag att verkställa fler avvisning- och utvisningsbeslut

MIGRATION2022-08-15
Migrationsverket, Polismyndigheten och Kriminalvården har fått i uppdrag från regeringen att effektivisera återvändandeverksamheten. Redan nästa år ska antalet verkställigheter öka med 50 procent jämfört med förra året.

Migrationsverkets och Polismyndighetens uppdrag blir att tillsammans öka antalet verkställigheter av avvisnings- och utvisningsbeslut med 50 procent under 2023 jämfört med 2021. Myndigheterna ska också ta fram mätbara mål för olika typer av avvisnings- och utvisningsbeslut. Uppdragen bygger på en rapport från Statskontoret om brister i effektiviteten.

”En förutsättning för en fortsatt långsiktigt hållbar migrationspolitik är ett väl fungerande och effektivt återvändande. Den som har fått avslag på sin asylansökan eller av andra skäl inte får stanna i Sverige ska återvända”, kommenterar integrations- och migrationsminister Anders Ygeman regeringsbeslutet i ett pressmeddelande.

I en rapport i början av 2022 gjorde Statskontoret en analys av den då aktuella situationen. I rapporten föreslogs åtgärder för att effektivisera Migrationsverkets, Polismyndighetens och Kriminalvårdens arbete med återvändande, bland annat att myndigheterna borde få i uppdrag att slå fast mätbara mål för återvändandet.

Enligt regeringens uppdrag till de tre myndigheterna är ett effektivt återvändande en prioriterad fråga. Redan i sina regleringsbrev för 2022 fick Migrationsverket och Polismyndigheten i uppdrag att väsentligt öka antalet verkställda avvisnings- och utvisningsbeslut. Under de två åren med pandemirestriktioner minskade antalet frivilliga och tvångsvisa verkställigheter betydligt. När allt fler restriktioner lyfts och flygrutter åter öppnats finns enligt regeringen bättre förutsättningar att verkställa beslut om av- och utvisning.

Myndigheterna ska slutredovisa sitt uppdrag i samband med sina årsredovisningar för 2023.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.