Myndigheter får i uppdrag att verkställa fler avvisning- och utvisningsbeslut

MIGRATION2022-08-15

Migrationsverket, Polismyndigheten och Kriminalvården har fått i uppdrag från regeringen att effektivisera återvändandeverksamheten. Redan nästa år ska antalet verkställigheter öka med 50 procent jämfört med förra året.

Migrationsverkets och Polismyndighetens uppdrag blir att tillsammans öka antalet verkställigheter av avvisnings- och utvisningsbeslut med 50 procent under 2023 jämfört med 2021. Myndigheterna ska också ta fram mätbara mål för olika typer av avvisnings- och utvisningsbeslut. Uppdragen bygger på en rapport från Statskontoret om brister i effektiviteten.

”En förutsättning för en fortsatt långsiktigt hållbar migrationspolitik är ett väl fungerande och effektivt återvändande. Den som har fått avslag på sin asylansökan eller av andra skäl inte får stanna i Sverige ska återvända”, kommenterar integrations- och migrationsminister Anders Ygeman regeringsbeslutet i ett pressmeddelande.

I en rapport i början av 2022 gjorde Statskontoret en analys av den då aktuella situationen. I rapporten föreslogs åtgärder för att effektivisera Migrationsverkets, Polismyndighetens och Kriminalvårdens arbete med återvändande, bland annat att myndigheterna borde få i uppdrag att slå fast mätbara mål för återvändandet.

Enligt regeringens uppdrag till de tre myndigheterna är ett effektivt återvändande en prioriterad fråga. Redan i sina regleringsbrev för 2022 fick Migrationsverket och Polismyndigheten i uppdrag att väsentligt öka antalet verkställda avvisnings- och utvisningsbeslut. Under de två åren med pandemirestriktioner minskade antalet frivilliga och tvångsvisa verkställigheter betydligt. När allt fler restriktioner lyfts och flygrutter åter öppnats finns enligt regeringen bättre förutsättningar att verkställa beslut om av- och utvisning.

Myndigheterna ska slutredovisa sitt uppdrag i samband med sina årsredovisningar för 2023.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA