Bild: Getty Images

Myndigheter ska möjliggöra distansarbete

CORONA2021-12-16

Statliga myndigheter får i uppdrag av regeringen att möjliggöra för anställda att arbeta hemifrån i viss utsträckning. Skälen till beslutet är den ökade smittspridningen och Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer.

Statliga myndigheter ska möjliggöra för sina anställda att i viss utsträckning jobba hemifrån med hänsyn till myndighetens uppgifter, verksamhet och gällande regelverk. Myndigheterna ska hålla sig uppdaterade om gällande föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19, och använda det i sin bedömning, skriver regeringen i uppdraget.

Bakom beslutet ligger det faktum att spridningen av covid-19 åter ökat i Europa under hösten. 8 december kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer både till allmänheten och till arbetsgivare. Arbetsgivare ska förutom att skapa möjligheter till visst distansarbete även underlätta för sina anställda att vaccinera sig. Dessutom ska arbetsgivare göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum.

Uppdraget är en del av regeringens åtgärdsplan för införande av smittskyddsåtgärder. Uppdraget gäller att börja med till och med 31 januari 2022. Regeringen understryker att det inte innebär någon förändring av myndigheternas arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA