Myndigheter tröga i minoritetsarbetet

MÅNGFALD2014-03-11
De statliga myndigheternas engagemang i minoritetsarbetet är lågt och lagstiftningen är otydlig. Det menar Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget i en gemensam rapport till regeringen.

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har i uppdrag att följa upp hur lagen om de fem nationella minoriteternas rättigheter efterlevs. Enligt den årliga rapporten till regeringen har minoritetsarbetet planat ut under 2013. Dels är engagemanget från statliga myndigheter fortfarande lågt, dels är gällande lagstiftning bitvis otydlig.

Enligt rapporten behöver lagen bli tydligare för att de nationella minoriteterna ska få sina rättigheter tillgodosedda.

”Det handlar bland annat om att kommuners, landstings och andra myndigheters ansvar behöver tydliggöras – för att säkerställa engagemang och effektivitet i arbetet. Lagstiftningen behöver också ses över för att stärka individernas möjligheter att kunna kräva sina rättigheter”, skriver Christian Foster, chef för länsstyrelsens enhet för arbetsmarknads- och rättighetsfrågor, i ett pressmeddelande.

Antalet anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen, DO, ligger relativt konstant på ungefär 50 per år. Bland anmälningar dominerar diskriminering av romer, vilket enligt rapporten speglar romers särskilda utsatthet. Mycket få av anmälningarna leder till förlikning eller domar.

Rapporten visar att bland de fem minoriteterna har samer, sverigefinnar och tornedalingar som bor i ett förvaltningsområde den största möjligheten att påverka. De nationella minoriteterna efterfrågar en översyn av formerna för samråd. Enligt rapporten bör också de romska och judiska minoriteterna få resurser för att stärka samråd och dialog – på samma villkor som för de övriga tre nationella minoriteterna. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.