Myndigheterna får godkänt för hantering av coronastöd

STATSFÖRVALTNING2021-10-19
De statliga myndigheterna har förvaltat stöden med anledning av coronapandemin väl utifrån omständigheterna, bedömer Ekonomistyrningsverket, ESV, efter en granskning.

Myndigheterna har följt de krav som kan ställas på förvaltningen och hållit balansen mellan att både hantera stöden snabbt och endast ge stöd till berättigade mottagare, skriver ESV i sin rapport. ESV har på regeringens uppdrag följt upp hur de stöd som har införts eller förändrats med anledning av coronaviruset förvaltats hos de myndigheter som betalar ut stöden.

ESV samlade bedömning är att myndigheterna har förvaltat stöden väl utifrån rådande omständigheter. De har haft begränsad tid på sig att ställa om sina verksamheter för att hantera stöden, men de har samtidigt följt de krav som ställs i förvaltningslagen och myndighetsförordningen och gett målgrupperna tillgång till stöden, skriver ESV.

ESV konstaterar att det finns en motsättning mellan olika mål, som har lett till att myndigheterna i vissa fall har gett stöd till mottagare som inte varit berättigade. Men ESV anser att myndigheterna har balanserat riskerna utifrån de uppsatta målen och genomfört rimliga kontroller för att balansera perspektivet om skyndsam hantering samtidigt som stöd bara ska utgå till den som är berättigad.

Enligt ESV har myndigheterna gått ifrån det traditionella sättet att arbeta med planering och uppföljning för att klara den snabba förändringen.

”De har arbetat innovativt i planering och genomförande genom att arbeta i agila och iterativa besluts- och utvecklingsprocesser, där myndigheterna successivt har infört och utvecklat sin förvaltning av stöden. I genomförandet har myndigheter samverkat med andra myndigheter i syfte att säkra resurser i form av personal, kompetens och stöd för att kunna hantera stöden skyndsamt”, skriver ESV i rapporten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.