Myndighetschefer friade från mutbrott

KORRUPTION2020-03-19

Högsta domstolen ändrar hovrättens fällande dom och frikänner tre chefer inom Statens musikverk och Statens kulturråd från mutbrott. Domen gäller ett antal middagar som cheferna bjöds på av olika musikorganisationer.

Generaldirektören för Statens musikverk, Stina Westerberg, åtalades 2017 tillsammans med två högt uppsatta chefer inom Statens kulturråd för mutbrott. De tre hade blivit bjudna på julmiddagar och vårfester som arrangerats av föreningarna Svenska tonsättare samt Sveriges kompositörer och textförfattare.

Efter en friande dom i tingsrätten dömdes de tre cheferna till böter av hovrätten hösten 2018. Även representanter för de båda musikföreningarna fälldes för givande av muta och bestickning.

De tre cheferna har visserligen blivit bjudna på middagarna, och har haft positioner som innebär att de har kunnat påverka beslut till fördel för de bägge musikföreningarna. Däremot kan middagarna som de har bjudits på inte anses som ”otillbörliga förmåner”, skriver Högsta domstolen i domen.

Stina Westerberg har varit tjänstledig en längre tid och i början av mars meddelade regeringen att Dan Lundberg blir ny generaldirektör för Musikverket från 1 maj i år.

Musikverkets presstjänst uppger för Publikt att det inte finns något samband mellan domen och att Stina Westerbergs tjänst upphör. Hennes förordnande löper ut sista april.

Stina Westerberg.
Bild: Stefan Segolson
Stina Westerberg.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.