Nederländerna stärker rätten till distansarbete

NEDERLÄNDERNA2022-08-31

Nederländerna tycks bli ett av de första länder där rätten till distansarbete regleras i lag. Ett förslag som ger arbetstagare starkare rätt att jobba hemifrån har antagits av landets parlament, rapporterar Arbetsvärlden.

Precis som i Sverige har pandemin lett till att många anställda i Nederländerna, vars arbetsuppgifter tillåtit det, haft möjlighet att arbeta hemifrån. När situationen nu har normaliserats har många känt oro för att möjligheten ska tas ifrån dem, och konflikter har uppstått när arbetsgivarna krävt återgång till kontoret, skriver tidningen Arbetsvärlden.

Redan innan pandemin arbetade var sjunde nederländsk arbetstagare hemifrån, en siffra som under trycket av coronasmittan ökade markant.

De nya bestämmelserna om hemarbete som antagits av parlamentet ska infogas i den befintliga lagen om flexibelt arbete. Den antogs ursprungligen 2015 och ger enligt tidningen arbetstagare rätt att begära ändringar av arbetstider och schema.

Den nya lagen preciserar varken vilka yrkesgrupper och arbetsuppgifter som ska omfattas av bestämmelserna. I stället blir arbetsgivaren skyldig att motivera ett beslut att inte bevilja en anställd möjlighet att jobba hemifrån. Om arbetsgivaren inte har godtagbara skäl att säga nej har arbetstagaren rätt att arbeta hemifrån.

Innan de nya bestämmelserna om distansarbete kan träda i kraft måste de godkännas av landets senat, vilket vanligen brukar vara en formalitet, skriver Arbetsvärlden.

Den fackliga paraplyorganisationen FNV har enligt Arbetsvärlden varit pådrivande för att få igenom lagstiftningen. Enligt facket är oron stor för att det inte ska kunna vara möjligt att fortsätta arbeta hemifrån.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA