Ny anställningsform för unga

ARBETSRÄTT2012-11-30
Utbildningsanställning kan bli en ny modell för att anställa unga. Regeringens särskilde utredare Claes Stråth föreslår en ny anställningsform med utbildningsinslag. TCO kritiserar förslaget.

Syftet med den nya anställningsformen är att skapa en lagstadgad modell för att underlätta övergången från skola till arbetsliv. Utredaren Claes Stråth har gått igenom läget på arbetsmarknaden och funnit att det finns cirka 100 kollektivavtal med någon form av introduktionsanställningar med utbildningsinslag.

Förslaget utgår från att det ska vara enkelt också för mindre företag att använda den nya anställningsformen. För att ungas etablering på arbetsmarknaden ska underlättas, förutsätts att det finns arbetsgivare som har behov av att anställa dem, konstaterar utredaren i ett pressmeddelande.

Den nya tidsbegränsade anställningsformen utbildningsanställning ska införas i Lagen om anställningsskydd, LAS. Den ska gälla för personer som är yngre än 23 år när anställningen påbörjas. Anställningen får pågå i högst 18 månader och ska innehålla utbildning, enligt en utbildningsplan som arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om. Efter anställningstidens slut övergår anställningen i en tillsvidareanställning.

TCO är kritiskt till den föreslagna anställningsformen:

”Förslaget innebär ett avsteg från den svenska modellen, både genom att staten lagstiftar om sådant parterna löser bättre själva och genom att det skapar incitament att inte teckna kollektivavtal eller riva upp existerande avtal” säger TCOs chefsjurist Samuel Engblom i ett pressmeddelande. 

För att stimulera företag att använda utbildningsanställning föreslår utredningen också ett ekonomiskt incitament till arbetsgivaren. Förslaget skulle ge arbetsgivaren 30 000 kronor per år i statsbidrag för varje utbildningsanställd. Stödet inkluderar ersättning för handledarkostnader.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.