Bild: Kriminalvården, Marta Kaszuba Åkerblom

Ny anstalt planeras i Östersund

KRIMINALVÅRDEN2023-11-03

Kriminalvården planerar för att öppna en ny klass 2-anstalt på Frösön i Östersund. Anstalten är tänkt att rymma 80 platser och skapa ett 70-tal nya jobb. ”Det finns behov av en anstalt i området”, konstaterar kriminalvårdschefen Olof Vahlström i ett pressmeddelande.

Enligt Kriminalvårdens planering ska den nya anstalten inrymmas i en befintlig länga med byggnader vid Frösö strand, där det tidigare bedrivits psykiatrisk vård. Nu går planeringen in i en ny fas, med bland annat hyresförhandlingar.

”Det känns väldigt bra att vi nu tagit nästa steg i processen för att bygga upp en anstalt i Östersund. Dels finns det behov av en anstalt i området, dels ger det nya jobb till Jämtland”, framhåller Olof Vahlström, som är kriminalvårdschef för verksamhetsområde Falun, Östersund och Gävle.

De befintliga byggnaderna är från slutet av 1920-talet och var från början en del av en större sjukvårdsanläggning som användes av landstinget. Den verksamheten upphörde i början av 1990-talet och sedan dess har lokalerna bland annat använts som boende för asylsökande och som HVB-hem.

Byggnaderna var enligt pressmeddelandet ursprungligen avsedda för längre vistelsetider, vilket gör att de bedöms som lämpliga för Kriminalvården. Anläggningen behöver enligt myndigheten kompletteras med lokaler för inskrivning, sysselsättning, besök till de intagna och ett mottagningskök. Anstalten planeras för säkerhetsklass 2, och anstaltsområdet ska inhägnas med ett perimeterskydd med dubbla stängsel.

Om planerna går i lås ska anstalten vara färdigställd 2026. Anstalten Frösö Strand får då plats för cirka 80 intagna män, men eftersom beläggningssituationen inom Kriminalvården är pressad utreds också om antalet platser kan ökas ytterligare. Sedan tidigare finns ett häkte med 14 platser i Östersund, och tanken är att en avdelning på anstalten ska kunna användas för häktesverksamhet.

Anstalten Frösö strand beräknas till en början ge drygt 70 nya arbetstillfällen. Om antalet platser ökar påverkar det också behovet av nya medarbetare.

Olof Vahlströms bedömning är att det finns goda förutsättningar att hitta personal till den nya anstalten:

”Min erfarenhet är att det finns ett väldigt gott underlag för rekrytering i Östersund med omnejd, och det är också i linje med den bedömning som vår HR-avdelning har gjort.”

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA