Ny metod ska stödja nyanlända kvinnor

ARBETSFÖRMEDLINGEN2016-01-18

Arbetsförmedlingen satsar på ett nytt arbetssätt för att fånga upp den kompetens som finns hos alla nyanlända. Det går ut på att på ett likvärdigt sätt kartlägga deras utbildning och erfarenhet.

I ett pressmeddelande lyfter Arbetsförmedlingen fram den nya metoden som ett verktyg för att framför allt ge nyanlända kvinnor vägar till arbetsmarknaden. Ända sedan Arbetsförmedlingen tog över ansvaret för nyanländas etablering för fem år sedan har det varit en utmaning att ge kvinnor insatser på samma villkor som männen. Det har gällt praktik, arbetsmarknadsutbildning eller subventionerade anställningar. I dag är det betydligt fler män än kvinnor som har instegsjobb eller nystartsjobb.

Tio av landets arbetsförmedlingar har testat det nya arbetssättet under 2015. Metoden har visat sig ge goda resultat när det gäller att synliggöra kvinnornas kompetens, skriver myndigheten. Nu ska modellen införas inom hela Arbetsförmedlingen.

”Vi har tagit fram ett nytt, mer strukturerat arbetssätt för att säkerställa att vi fångar upp allas kompetens, även kvinnornas. Det är en förutsättning för att de ska kunna utnyttja sin etableringstid och komma närmare arbetsmarknaden”, säger projektledaren Mirelle Gyllenbäck i pressmeddelandet.

Det nya arbetssättet innebär bland annat att alla arbetsförmedlare ska gå efter en särskild checklista, där de ställer samma frågor till alla nyanlända. Antalet deltagare i etableringsuppdraget ökar stadigt och var i slutet av året drygt 53 000 personer.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA