Ny myndighet väntas växa snabbt

STATSBUDGET2023-09-20

Utbetalningsmyndigheten, som ska kontrollera utbetalningar från välfärdssystemen och startar sin verksamhet 1 januari 2024, får drygt 160 miljoner kronor i anslag för sitt första år. Men regeringen aviserar att myndigheten kan få ett kraftigt utökat uppdrag och en växande budget.

Utbetalningsmyndigheten ska via automatisk kontroll och fördjupade granskningar förhindra felaktiga utbetalningar. I budgetpropositionen för nästa år föreslås flera andra myndigheter tillföras resurser för att kunna föra över data till den nya myndigheten: Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Kronofogden, Skatteverket och Inspektionen för vård och omsorg.

I budgetpropositionen framgår att regeringen vill att såväl fler statliga utbetalningar som utbetalningar från kommuner och regioner ska omfattas av den nya myndighetens kontroll. En kartläggning ska göras av felaktiga utbetalningar på kommunal och regional nivå, och en utredning om de rättsliga förutsättningarna för anslutning till Utbetalningsmyndigheten pågår. Myndighetens budget väntas också öka kraftigt de närmaste åren, och bedöms ligga på cirka 250 miljoner kronor 2026.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA