Ny satsning på tillitsbaserad styrning i staten

STATSFÖRVALTNING2021-09-02

Arbetsgivarverket ska öka sitt stöd till utveckling av tillitsbaserad ledning och styrning i staten. Satsningen inleds med en serie seminarier under hösten.

Arbetsgivarverket ska tillsammans med de statliga myndigheterna etablera ett nytt stöd för tillitsbaserad ledning och styrning i staten. Avsikten är att det ska leda till handfast nytta för de statliga verksamheterna och i förlängningen även för medborgarna, skriver Arbetsgivarverket i ett pressmeddelande.

För två år sedan föreslog Tillitsdelegationen att ett stöd till statliga myndigheter skulle inrättas, med syftet att bidra till ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom tillitsbaserad ledning och styrning.

”Arbetsgivarverket kommer nu i samverkan med medlemmarna att inrätta ett stöd för tillitsbaserad ledning och styrning i staten. Det ligger väl i linje med vad både utredningen har föreslagit och vad medlemmarna i Arbetsgivarverket efterfrågar”, konstaterar generaldirektör Gunnar Holmgren i pressmeddelandet.

Initiativet är enligt Gunnar Holmgren förenligt med Arbetsgivarverkets båda roller som medlemsorganisation och stabsmyndighet till regeringen: ”Arbetsgivarverket arbetar redan på medlemmarnas uppdrag med stöd för tillitsbaserad ledning och styrning och nu fortsätter vi det långsiktiga arbetet med frågorna.”

Gunnar Holmgren menar att regeringen ska kunna följa hur frågan utvecklas på samma sätt som den följer utvecklingen av andra arbetsgivarpolitiska frågor, där medlemmarna inom Arbetsgivarverket samverkar och tar ett självständigt ansvar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Lång väg från kontroll till tillit

PÅ DJUPET: TILLITSREFORMEN2019-11-14
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA