Ny standard för offentlig upphandling

UPPHANDLING2022-09-22

På initiativ av EU-kommissionen har en ny europeisk standard för offentlig upphandling tagits fram. Syftet är att samordna kvaliteten i medlemsländernas offentliga upphandlingsrutiner.

Enligt ett pressmeddelande från Svenska institutet för standarder utgör alla aktörer inom offentlig sektor målgruppen för den nya standarden för offentlig upphandling. Såväl statliga myndigheter som regioner, kommuner och andra upphandlande organisationer förväntas följa standarden.

”Det här är en viktig standard som bidrar till att skapa förtroende för den offentliga affären och att förhindra korruption. Det räcker inte med straffrättsliga påföljder”, understryker Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek i pressmeddelandet.

Den nya standarden innehåller bland annat en integritets- och ansvarighetspolicy, en riskhanteringsstrategi, en integritetsförsäkran som ska undertecknas av båda parter samt systematiserad mätning av prestanda och kvalitet.

De största riskerna för korruption inom offentlig sektor i Sverige är enligt organisationen Transparency international kopplade till upphandling. Enligt en undersökning som organisationen gjorde förra året ansåg var tredje tillfrågad att svenska företag ofta eller mycket ofta förlitar sig på mutor för att vinna offentliga upphandlingar. I pressmeddelandet framhåller Inger Ek att det är viktigt att se den nya standarden i detta sammanhang:

”Ska vi behålla leverantörernas och allmänhetens förtroende behöver vi hela tiden arbeta för att den offentliga upphandlingen ska vara både affärsmässig och rättssäker. Nu är det viktigare än någonsin att arbeta systematiskt med dessa frågor. Jag hoppas därför att alla offentliga aktörer tar till sig av den här standarden och följer den.”

Standarden har tagits fram av en europeisk arbetsgrupp inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Arbetet har letts från Sverige. Upphandlingsmyndigheten har haft ordförandeskapet i den svenska SIS-kommittén. Ursprungligen kom initiativet från EU-kommissionen med tanken att samordna kvaliteten i medlemsländernas offentliga upphandlingsrutiner. Initiativet ska enligt pressmeddelandet långsiktigt stötta arbetet med EUs inre marknad. Standarden syftar bland annat till att stävja och förebygga förekomsten av korruption, genom att ge offentliga upphandlare ett gemensamt verktyg för arbetet med detta.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA