Ny standard för offentlig upphandling

UPPHANDLING2022-09-22
På initiativ av EU-kommissionen har en ny europeisk standard för offentlig upphandling tagits fram. Syftet är att samordna kvaliteten i medlemsländernas offentliga upphandlingsrutiner.

Enligt ett pressmeddelande från Svenska institutet för standarder utgör alla aktörer inom offentlig sektor målgruppen för den nya standarden för offentlig upphandling. Såväl statliga myndigheter som regioner, kommuner och andra upphandlande organisationer förväntas följa standarden.

”Det här är en viktig standard som bidrar till att skapa förtroende för den offentliga affären och att förhindra korruption. Det räcker inte med straffrättsliga påföljder”, understryker Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek i pressmeddelandet.

Den nya standarden innehåller bland annat en integritets- och ansvarighetspolicy, en riskhanteringsstrategi, en integritetsförsäkran som ska undertecknas av båda parter samt systematiserad mätning av prestanda och kvalitet.

De största riskerna för korruption inom offentlig sektor i Sverige är enligt organisationen Transparency international kopplade till upphandling. Enligt en undersökning som organisationen gjorde förra året ansåg var tredje tillfrågad att svenska företag ofta eller mycket ofta förlitar sig på mutor för att vinna offentliga upphandlingar. I pressmeddelandet framhåller Inger Ek att det är viktigt att se den nya standarden i detta sammanhang:

”Ska vi behålla leverantörernas och allmänhetens förtroende behöver vi hela tiden arbeta för att den offentliga upphandlingen ska vara både affärsmässig och rättssäker. Nu är det viktigare än någonsin att arbeta systematiskt med dessa frågor. Jag hoppas därför att alla offentliga aktörer tar till sig av den här standarden och följer den.”

Standarden har tagits fram av en europeisk arbetsgrupp inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Arbetet har letts från Sverige. Upphandlingsmyndigheten har haft ordförandeskapet i den svenska SIS-kommittén. Ursprungligen kom initiativet från EU-kommissionen med tanken att samordna kvaliteten i medlemsländernas offentliga upphandlingsrutiner. Initiativet ska enligt pressmeddelandet långsiktigt stötta arbetet med EUs inre marknad. Standarden syftar bland annat till att stävja och förebygga förekomsten av korruption, genom att ge offentliga upphandlare ett gemensamt verktyg för arbetet med detta.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.