Ny utredning av arbetsskadeförsäkringen

ARBETSSKADOR2021-12-23
Dan Holke, tidigare chef för LO-TCO Rättsskydd, har fått i uppdrag av regeringen att utreda arbetsskadeförsäkringen. I uppdraget ingår att se över försäkringens skydd vid arbete i hemmet.

Regeringen uppdrar åt den särskilde utredaren Dan Holke att se över arbetsskadeförsäkringens regler för att säkerställa att försäkringen fyller sin funktion och ger ekonomisk trygghet vid arbetsskada. Syftet är bland annat att se till att kvinnor och män ges ett likvärdigt skydd.

”Den som skadar sig i sitt arbete ska kunna lita på att det finns en arbetsskadeförsäkring som ger ekonomisk trygghet. Idag ser vi att försäkringen inte svarar på ett bra sätt mot de risker som finns i arbetslivet och regelverket måste ses över”, konstaterar socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, S, i ett pressmeddelande.

Utredningen ska bland annat analysera villkoren för rätten till livränta för att säkerställa att livräntan fyller sin funktion när det gäller att ge ekonomisk trygghet vid inkomstförlust på grund av arbetsskada. Utredaren ska också se över behovet av ytterligare regeländringar eller andra åtgärder för att säkerställa att kvinnor och män ges ett likvärdigt skydd vid inkomstförlust på grund av arbetsskada.

Utredningen ska också se över arbetsskadeförsäkringens skydd vid arbete i hemmet och på andra platser, som har aktualiserats av rekommendationen att arbeta hemma för att minska smittspridningen av covid-19.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.