Ny utredning av arbetsskadeförsäkringen

ARBETSSKADOR2021-12-23

Dan Holke, tidigare chef för LO-TCO Rättsskydd, har fått i uppdrag av regeringen att utreda arbetsskadeförsäkringen. I uppdraget ingår att se över försäkringens skydd vid arbete i hemmet.

Regeringen uppdrar åt den särskilde utredaren Dan Holke att se över arbetsskadeförsäkringens regler för att säkerställa att försäkringen fyller sin funktion och ger ekonomisk trygghet vid arbetsskada. Syftet är bland annat att se till att kvinnor och män ges ett likvärdigt skydd.

”Den som skadar sig i sitt arbete ska kunna lita på att det finns en arbetsskadeförsäkring som ger ekonomisk trygghet. Idag ser vi att försäkringen inte svarar på ett bra sätt mot de risker som finns i arbetslivet och regelverket måste ses över”, konstaterar socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, S, i ett pressmeddelande.

Utredningen ska bland annat analysera villkoren för rätten till livränta för att säkerställa att livräntan fyller sin funktion när det gäller att ge ekonomisk trygghet vid inkomstförlust på grund av arbetsskada. Utredaren ska också se över behovet av ytterligare regeländringar eller andra åtgärder för att säkerställa att kvinnor och män ges ett likvärdigt skydd vid inkomstförlust på grund av arbetsskada.

Utredningen ska också se över arbetsskadeförsäkringens skydd vid arbete i hemmet och på andra platser, som har aktualiserats av rekommendationen att arbeta hemma för att minska smittspridningen av covid-19.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA