Bild: Michael Erhardsson/Mostphotos

Nya insatser för utlandsfödda kvinnor

ARBETSMARKNAD2021-09-07

Jämställdhetsmyndigheten ska föreslå insatser för att få fler utrikes födda kvinnor i jobb. Utifrån befintlig kunskap ska myndigheten föreslå åtgärder för ökad samverkan mellan myndigheter och andra aktörer.

Jämställdhetsmyndigheten får regeringens uppdrag att identifiera och lyfta goda exempel på insatser som gett positiva resultat för utrikes födda kvinnor att komma i jobb. Myndigheten ska också föreslå ytterligare åtgärder med fokus på samverkan. Regeringen vill att åtgärderna i första hand ska nå de utrikes födda kvinnor som inte deltar i etableringsåtgärder.

I ett pressmeddelande konstaterar regeringen att det tar längre tid för utrikes födda kvinnor än för utrikes födda män att etablera sig på arbetsmarknaden. Det förhindrar ekonomisk jämställdhet och kvinnors ekonomiska makt och möjlighet att delta i samhällslivet.

”Att stärka utrikes födda kvinnors möjlighet till jobb och egen försörjning är oerhört viktigt både för den ekonomiska jämställdheten och för kvinnors makt över sina egna liv”, framhåller jämställdhetsminister Märta Stenevi, MP, i pressmeddelandet.

Jämställdhetsmyndigheten får en och en halv miljon kronor för att genomföra uppdraget. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 31 mars 2022.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA