Nya regler om inkomstgaranti till generaldirektörer

LÖNER2016-05-13
Regeringen inför nya regler för avgångsförmåner till myndighetschefer från 1 januari 2017. Den viktigaste förändringen är att inkomstgaranti tidigast kan utgå från 61 års ålder.

Genom de nya regler som regeringen beslutat om får en generaldirektör, rektor eller annan myndighetschef, som inte får behålla sin befattning, rätt till en inkomstgaranti som motsvarar 65 procent av lönen tidigast från 61 års ålder, om hen har varit myndighetschef under sex år i oavbruten följd. Åldersgränsen är idag 55 år.

Fram till det att myndighetschefen har fyllt 61 år får denne i stället rätt till ett avgångsvederlag, om anställningen avslutas . Förutsättningen är också då att hen haft sitt chefsjobb i minst sex år. Avgångsvederlaget betalas ut under maximalt 24 månader.

Nytt är också att alla myndighetschefer omfattas av de nya reglerna. Tidigare har bland andra rektorer vid statliga universitet och högskolor varit undantagna från de generella reglerna.

En myndighetschef som själv väljer att avbryta en anställning före anställningstidens utgång har inte rätt till någon avgångsförmån.

Chefsförmånsförordningen utgör tillägg till och undantag från det statliga pensionsavtalet PA 16. De nya bestämmelserna träder i kraft 1 januari 2017.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.