Nya riktlinjer ska stödja arbetet mot korruption

KORRUPTION2022-03-23

Statskontoret har tagit fram ett stöd för myndigheternas arbete med att analysera risken för korruption i den egna verksamheten. Ingen verksamhet är helt befriad från risker för korruption och oegentligheter, konstaterar Statskontoret i ett pressmeddelande.

Statskontoret har ett övergripande uppdrag att främja arbetet mot korruption vid de statliga förvaltningsmyndigheterna. Som ett led i det arbetet har Statskontoret tagit fram ett stöd för arbetet med att analysera korruptionsrisker. Ett syfte med stödet är enligt ett pressmeddelande att klargöra varför alla myndigheter bör analysera korruptionsrisker. Ett annat är att ge vägledning till myndigheter som har liten eller ingen erfarenhet av att analysera korruptionsrisker.

”Ingen verksamhet är helt befriad från risker för korruption och oegentligheter. Riskerna kan se olika ut och leda till olika former av skador. Därför bör alla myndigheter arbeta medvetet och strukturerat för att hantera dessa risker”, skriver Statskontoret.

Enligt Statskontorets anvisningar är det viktigt för varje myndighet att analysera korruptionsriskerna för att kunna vidta åtgärder som är anpassade till den egna verksamheten. Vissa typer av verksamheter betraktas som mer riskutsatta än andra, exempelvis verksamheter som hanterar stora ekonomiska eller strategiska värden. Men korruption kan också handla om andra saker, konstaterar Statskontoret.

”Det kan till exempel vara att en chef anställer en bekant. Det kan även handla om omedvetna handlingar, till exempel att någon lämnar information i en upphandling som hen inte vet att hen inte får lämna ut och därmed skapar en fördel för någon av anbudsgivarna”, skriver myndigheten.

Statskontoret lyfter fram fem moment som alla myndigheter kan utgå från:

  • överväg behovet av en analys,
  • identifiera risker,
  • prioritera inför vidare hantering,
  • vidta åtgärder,
  • dokumentera och följ upp risker och åtgärder.

Korruption

Korruption i offentlig sektor innebär att utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra. Oegentligheter är ett nära besläktat begrepp som delvis överlappar korruptionsbegreppet. Enligt Statskontoret kan oönskade beteenden eller handlingssätt hos anställda som har konsekvenser för myndighetens verksamhet eller anseende definieras som oegentligheter. Begreppet korruption omfattar alltifrån sådant som uppfattas som olämpligt till sådant som är olagligt.

Källa: Statskontoret

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA