Nytändning för jämställdhetsintegrering

HÖGSKOLAN2022-06-03

Nio av tio lärosäten rapporterar positiva resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering under 2021, visar en rapport från Jämställdhetsmyndigheten. Enligt rapporten blev 2020 på grund av pandemin ett förlorat år.

Arbetet med jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet, Jihu, fick sig en törn under pandemins första år 2020, skriver Jämställdhetsmyndigheten i rapporten. Lärosätena tvingades att lägga tid och resurser på omställning till digital verksamhet, vilket enligt rapporten gjorde att arbetet med jämställdhetsintegrering prioriterades ned. Men under 2021 återupptogs arbetet med jämställdhetsintegrering till stora delar.

Jämställdhetsmyndigheten har regeringens uppdrag att följa upp resultatet av Jihu och att stödja lärosätenas arbete. Jihu-uppdraget omfattar alla de statliga lärosätena samt Chalmers tekniska högskola och högskolan i Jönköping, totalt 33 lärosäten, som genom jämställdhetsintegrering i sin verksamhet ska bidra till de jämställdhetspolitiska målen.

Eva Källhammer, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten och författare till rapporten, konstaterar i ett pressmeddelande att arbetet med jämställdhetsintegrering vid universitet och högskolor i högre utsträckning än på andra myndigheter påverkades av pandemin. Lärosätenas arbete med att minska smittspridning och ställa om till digital undervisning och examinationer skedde på bekostnad av jämställdhetsarbetet.

”Trots pandemin uppger drygt 90 procent av lärosätena i vår enkät att de har nått resultat i arbetet med jämställdhetsintegrering år 2021. Det är en betydande förändring jämfört med året innan när cirka 50 procent hade nått resultat”, framhåller Eva Källhammer i pressmeddelandet.

Vart fjärde lärosäte redovisar enligt pressmeddelandet utfall som påverkar målgrupper som studenter och doktorander. Bland annat rapporteras att färre studenter utsatts för sexuella trakasserier.

I pressmeddelandet betonar Eva Källhammer också att det är viktigt att lärosätena inte stannar vid olika utbildningsinsatser, strategier och riktlinjer för arbetet, utan omsätter kunskaper om jämställdhet i nya arbetssätt som i sin tur bidrar till mer jämställda utfall.

För att nå hållbara resultat menar Eva Källhammer att det är viktigt att lärosätenas arbete med jämställdhetsintegrering bedrivs långsiktigt i den ordinarie verksamheten och att både departement och lärosätenas ledning efterfrågar resultat. Det är inte tillräckligt att redovisa hur könsfördelningen ser ut på olika utbildningar eller fördelningen av forskningsmedel, anser hon, utan lösningar måste sökas som bidrar ökad jämställdhet på lärosätena och på sikt även bidrar till effekter på samhällsnivå.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.