Nytt arbetstidsavtal på Folkhälsomyndigheten

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN2020-04-15

Fack och arbetsgivare på Folkhälsomyndigheten har skrivit avtal som innebär att vissa anställda med förtroendearbetstid kan välja att gå över till schemalagd arbetstid. De får därmed betalt för övertidsarbete, konstaterar STs avdelningsordförande Anita Ekner.

Arbetstrycket på Folkhälsomyndigheten är fortsatt högt. Myndigheten har inrättat en extrastab som sorterar ärenden och en särskild enhet som ska genomföra regeringens uppdrag att samordna arbetet med utökad provtagning.

– Det är väldigt många som jobbar mycket, och på kvällar och helger, säger STs avdelningsordförande Anita Ekner.

Facket bevakar uttaget av övertid, och ingen har ännu slagit i taket för hur mycket man får arbeta, enligt Anita Ekner. Nu har parterna också kommit överens om att vissa anställda med förtroendearbetstid, som inte får övertidsersättning, kan schemaläggas och då även registrera övertid. Samtidigt har de som inte har förtroendearbetstid schemalagts för arbete utanför vanliga kontorstider. Anita Ekner säger att hon väntade sig en del negativa reaktioner från medlemmar, men de har uteblivit.

En del av Folkhälsomyndighetens verksamheter som inte är kopplade till coronapandemin har fått skjutas upp. Myndigheten har begärt att få senarelägga vissa regeringsuppdrag.

– Vi kommer att ha fullt upp några år framåt, säger Anita Ekner.

Trots den ansträngda situationen pågår ett lokalt partsarbete om lönerna. Den lönerevision som skulle ha gjorts långt innan pandemin bröt ut ska nu genomföras. Enligt Anita Ekner förväntar sig medlemmarna att revisionen ska genomföras på brukligt sätt med individuell lönesättning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA