Lars Stjernkvist, S.
Bild: Christer Blondell, CC BY 3.0
Lars Stjernkvist, S.

Nytt kansli för hållbart arbetsliv

REGERINGSKANSLIET2021-09-06

Regeringen inrättar ett särskilt kansli för ett hållbart arbetsliv. Kansliet ska identifiera behov och föreslå åtgärder. Arbetet ska ske i nära dialog med arbetsmarknadens parter.

För att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv inrättar regeringen ett nytt särskilt kansli för ett hållbart arbetsliv. Uppdraget är främst att identifiera behov, föreslå åtgärder, samråda och samordna så att åtgärder och politik för ett hållbart arbetsliv blir en helhet. Arbetet ska samordnas inom Regeringskansliet och i samverkan med arbetsmarknadens parter. Kansliets arbete ska ledas av tidigare partisekreteraren Lars Stjernkvist, S.

”Människor som har arbetat ett helt yrkesliv med tunga och krävande arbeten slits ut psykiskt och fysiskt. För många är det inte realistiskt att idag arbeta högre upp i åldrarna. Alla ska orka, vilja och kunna jobba ett helt yrkesliv. Ett långt och uthålligt arbetsliv byggs under hela det yrkesverksamma livet och därför är det viktigt med tidiga åtgärder”, understryker socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, S, i ett pressmeddelande.

För att upprätthålla välfärden är det enligt regeringen viktigt att arbetslivet förlängs i takt med den ökande livslängden. I pressmeddelandet hänvisas till studier som tydligt visar att den genomsnittliga fysiska och mentala kapaciteten hos dagens 65-åringar är bättre än vad den var för 30 år sedan.

Det nya kansliet ska ledas av en styrgrupp med statssekreterare från socialdepartementet, arbetsmarknadsdepartementet, utbildningsdepartementet, näringsdepartementet och finansdepartementet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.