Nytt nätverk ska motverka våld mot kvinnor

JÄMSTÄLLDHET2023-05-15

Jämställdhetsmyndigheten har inrättat ett nytt myndighetsnätverk för att stödja den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Närmare 20 myndigheter deltar i nätverket.

”Jag har goda förhoppningar att så mycket samlad erfarenhet och kompetens kommer att kunna leda till att vi flyttar fram arbetet inom området”, kommenterar Berit Jernberg, avdelningschef på Jämställdhetsmyndigheten, det nya nätverket i ett pressmeddelande.

Nätverket är en del av den infrastruktur som Jämställdhetsmyndigheten ska bygga upp kring den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det är en förlängning av det generaldirektörsråd som inrättades för två år sedan. Rådet leds av Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag. En annan del av infrastrukturen är den samverkan som finns med landets länsstyrelser.

Representanter för myndigheterna i nätverket har enligt pressmeddelandet definierat flera viktiga utmaningar som en ökad samverkan mellan myndigheterna behöver ta sig an. Det handlar bland annat om hur olika utsatta gruppers erfarenheter kan inkluderas i högre grad, hur kunskap och metoder kan användas i alla delar av myndigheterna, hur ett barnrättsperspektiv kan stärkas och hur myndigheterna kan följa upp arbetet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.