Obligatorisk digital post ska utredas

DIGITALISERING2023-01-31

Regeringen vill utreda införandet av en skyldighet för privatpersoner och företag att ta emot digital post och en skyldighet för offentlig sektor att skicka digital post. Postfinansieringsutredningen får nu i ett tilläggsdirektiv i uppdrag att se över dessa frågor.

Uppdraget innebär att den särskilda utredaren Britt Bohlin, som nyligen föreslagit att kravet på Postnord att dela ut post inom två vardagar ska mildras till tre dagar, ska utreda om det kan göras obligatoriskt att ta emot och skicka post digitalt.

”Det är angeläget att offentlig verksamhet följer med i den digitala utvecklingen och arbetar för att digitala försändelser är säkra. En ökad användning av digital post har dessutom stor besparingspotential, och det är därför viktigt att öka användningen”, kommenterar civilminister Erik Slottner, KD, utredningsuppdraget i ett pressmeddelande.

Utöver frågan om ett obligatorium för offentliga aktörer, företag och privatpersoner ska utredaren också se över hur ett undantag för privatpersoner som inte har förutsättningar att använda en digital brevlåda kan utformas, och om det behövs ett undantag även för vissa enskilda näringsidkare och juridiska personer.

Utredningen ska presenteras senast 14 juni 2024.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.