Ojämn statlig närvaro och service

STATSFÖRVALTNING2019-06-10

Den statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.

I regeringens uppdrag till länsstyrelserna ingick bland annat att redovisa vilka statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länen samt vilka statliga tjänster och vilken servicenivå som tillhandahålls.

Länsstyrelsernas kartläggning visar att det finns statliga arbetsställen i de allra flesta kommuner i landet.

Enligt rapporten har 275 av landets 290 kommuner statliga arbetsställen. Totalt har staten 2 930 arbetsställen runt om i Sverige. De 15 kommuner som helt saknar närvaro är främst mindre kommuner, där arbetsställen finns i angränsande kommuner.

Den statliga närvaron och servicen är dock ojämnt fördelad. De tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne har flest antal statliga arbetsställen. Det är dock Norrbottens, Gotlands och Jämtlands län som har flest antal arbetsställen per invånare. Ser man till antalet sysselsatta inom statlig förvaltning per invånare är det Uppsalas, Norrbottens och Gotlands län som toppar.

Polisen är den myndighet som har flest arbetsställen av de statliga myndigheterna, 308 stycken, och har också störst geografisk spridning med närvaro i 254 av landets 290 kommuner.

Den senaste kartläggningen av statlig närvaro genomfördes av Statskontoret år 2014. En jämförelse visar att antalet statliga arbetstillfällen ökat i samtliga län utom ett, från cirka 235 000 arbetstillfällen 2014 till cirka 252 000 arbetstillfällen 2017.

”Staten ska finnas närvarande i hela landet. För att stärka den statliga närvaron och servicen behövs ett brett kunskapsunderlag om hur det ser ut i landets kommuner. Den här kartläggningen blir en viktig del i regeringens fortsatta arbete”, kommenterar civilminister Ardalan Shekarabi, S, i ett pressmeddelande.

Kommuner där statliga arbetsställen saknas

Aneby, Essunga, Gagnef, Gnosjö, Grästorp, Gullspång, Habo, Hjo, Mullsjö, Nykvarn, Orsa, Osby, Säter, Töreboda och Ydre.

Källa: Länsstyrelserna

De 15 statliga myndigheterna med flest arbetsställen

Polismyndigheten 380

 

Arbetsförmedlingen 240

 

Trafikverket 164

 

Försäkringskassan 130

 

Uppsala universitet 123

 

Kriminalvården 121

 

Försvarsmakten 110

 

Skatteverket 104

 

Skogsstyrelsen 90

 

Sveriges domstolar 85

 

Göteborgs universitet 81

 

Statens jordbruksverk 78

 

Lunds universitet 74

 

Försvarets materielverk 67

 

Migrationsverket 62

 

Källa: Länsstyrelserna

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.