Statlig närvaro ska kartläggas av länsstyrelser

STATSFÖRVALTNING2019-03-28

Landets länsstyrelser får i uppdrag av regeringen att kartlägga den statliga närvaron i länen och kommunerna. Enligt civilminister Ardalan Shekarabi, S, är ett av motivet till beslutet Arbetsförmedlingens kontorsstängningar.

För att öka den statliga närvaron har regeringen och mittenpartierna har kommit överens om att inga nya myndigheter ska förläggas till Stockholm. Dessutom ska det inrättas fler statliga servicekontor.

”För att kunna förstärka statens närvaro och service i landet behöver regeringen ett samlat kunskapsunderlag. Detta är viktigt inte minst mot bakgrunden av de neddragningar på Arbetsförmedlingen som blir konsekvensen av den budget riksdagen beslutat om för 2019”, kommenterar civilminister Ardalan Shekarabi, S, uppdraget till länsstyrelserna i ett pressmeddelande.

Länsstyrelserna ska redovisa antalet statliga arbetstillfällen i länen och kommunerna. De ska också beskriva hur myndigheter, landsting och kommuner samverkar i frågor som gäller statlig närvaro och service.

Regeringsuppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Örebro län och slutredovisas senast 15 augusti.Kartläggningen av statliga arbetstillfällen ska redovisas 31 maj.

Ardalan Shekarabi (S).
Bild: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Ardalan Shekarabi (S).

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA