Pandemin stärkte de svenska facken

FACKLIGT2022-02-22

Andelen fackligt anslutna på arbetsplatserna har ökat under pandemin, visar en rapport från Arena Idé. Bland tjänstemän har anslutningsgraden ökat från 72 procent 2019 till 74 procent 2021. Bland arbetare har siffran ökat från 60 till 62 procent.

Den ekonomiska krisen under pandemin skapade extrem osäkerhet. Tillsammans med en mer generös a-kassa, gav det både fack och a-kassor en medlemstillströmning utan tidigare motsvarighet under mars och april 2020, skriver utredaren Anders Kjellberg i sin rapport. Som helhet innebar år 2020 totalt sett ett nettotillskott till samtliga fackförbund med cirka 75 000 yrkesaktiva.

Under år 2021 förlorade däremot facken 17 200 medlemmar, men trots det hade de vid årets slut 58 000 fler medlemmar än 2019. De största medlemsförlusterna hade enligt rapporten LO-förbunden, som tappade 17 400 medlemmar under 2020. Men också TCO och de fristående facken minskade med 2 600 respektive 1 100 medlemmar, medan Saco ökade med 3 800.

I absoluta tal förlorade Kommunal flest medlemmar under 2021, 4 300 under fjolåret. Det berodde enligt Arena Idé bland annat på att antalet kommunanställda arbetare minskade, men också på att restriktionerna hindrade förtroendevalda att besöka arbetsplatserna. Så var det också under 2020, men då anslöt sig många nästan i panik till fack och a-kassor under det nya och ytterst osäkra läge som pandemin och den följande ekonomiska krisen, skriver Anders Kjellberg.

Totalt sett steg organisationsgraden för andra året i följd under 2021, viket enligt rapporten inte hänt på mycket länge i Sverige. Efter att ha stabiliserats på 68 procent 2019 ökade andelen fackligt anslutna till 70 procent 2021. Bland arbetare ökade anslutningsgraden från 60 procent 2019 till 62 procent 2021. Bland tjänstemän ökade anslutningsgraden från 72 procent 2019 till 74 procent 2021.

För tredje året i rad steg fackanslutningen hos utrikes födda arbetare enligt rapporten mer än hos inrikes födda, från 51 procent 2019 till 54 procent 2021. Bland inrikes födda arbetare ökade organisationsgraden från 64 procent 2020 till 65 procent 2021.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA