Personal på ungdomshem får utbildning om otillåten påverkan

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2024-02-28

Statens institutionsstyrelse, SiS, inleder en ny utbildningssatsning för att höja de anställdas kunskap om otillåten påverkan. Först ut är ungdomshemmet Tysslinge. Påverkansförsök sker ofta gradvis, till exempel genom att den anställda först ”blir kompis” med ungdomen, framhåller myndigheten.

Gängkriminalitet och ökat våld i samhället ökar också riskerna för otillåten påverkan på SiS-hemmen, konstaterar Statens institutionsstyrelse i ett pressmeddelande. Därför satsar myndigheten på kunskapshöjande insatser för de anställda, med start vid ungdomshemmet Tysslinge utanför Södertälje.

I pressmeddelandet beskriver Carina Drugge, som arbetar som psykolog vid Tysslinge, hur det kan gå till när medarbetare utsätts för otillåten påverkan:

”Umgänget med ungdomarna skapar ju relationer, och de kan på olika sätt påverka en medarbetares val och beslut i arbetet. Påverkansförsök sker ofta gradvis, till exempel genom att den anställda först ’blir kompis’ med ungdomen.”

Den stora förändring som SiS personal upplever är att våldet i dag är planerat och används i syfte att uppnå något, skriver myndigheten i pressmeddelandet. Vissa av hot- och våldsincidenterna på Tysslinge förra året handlade om otillåten påverkan. Därför utbildar SiS nationella säkerhetsavdelning och säkerhetssamordnare på varje SiS-hem nu personalen för förebygga riskerna för otillåten påverkan.

”Vi behöver öka kunskapen om otillåten påverkan, och lyfta fram riskerna man ställs inför som medarbetare och tjänsteman. Nu har vi kompetenshöjande insatser om hur man agerar förebyggande och vad man ska vara uppmärksam på”, kommenterar Tysslinges institutionschef Mikael Skaldeman utbildningssatsningen i pressmeddelandet.

Statens institutionsstyrelse beskriver otillåten påverkan som försök att styra personalen i deras tjänsteutövning. Det kan handla om att frångå rutiner och regler eller att påverka ett beslut i det egna ärendet. Konkreta exempel på otillåten påverkan är att förmå medarbetare att smuggla in otillåtna föremål, som droger eller mobiltelefoner, eller farliga föremål som vapen.

”Skillnaden mellan att vara personlig, men inte privat, i umgänget med ungdomarna är exempel på när en tydlig guidning behövs för olika situationer”, påpekar Carina Drugge.

Under utbildningen får medarbetarna möjlighet att diskutera hur man kan förena ett respektfullt bemötande med att sätta gränser, liksom hur man kan vara uppmärksam på kollegors agerande och hjälpas åt att stå stadigt i sin professionella yrkesroll:

”Att som statsanställd veta vem man är i sin roll och varför man jobbar på ett SiS-hem, det behöver man påminnas om. Det är ett pågående lärande och en kompetensutveckling som behövs idag”, understryker Mikael Skaldeman.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA