Bild: Getty Images

Personuppgifter kan ha läckt från myndighet

KONKURRENSVERKET2021-04-09

Konkurrensverket har anmält en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Det är myndighetens e-postserver som utsatts för ett intrång i början av mars.

Enligt ett pressmeddelande utsattes Konkurrensverkets e-postserver under helgen 6–7 mars för ett intrång. I pressmeddelandet konstaterar myndigheten att intrånget var möjligt på grund av en teknisk sårbarhet i Konkurrensverkets system. Konkurrensverket har anmält incidenten till IMY.

Enligt Konkurrensverket upptäcktes sårbarheten dagen efter det inträffade. I samband med upptäckten åtgärdades bristerna. Myndigheten har därefter genomfört en internutredning och konstaterat att sårbarheten är åtgärdad samt att intrånget inte påverkat andra system.

Myndigheten konstaterar att det inte har gått att utreda om någon obehörig kommit åt personuppgifter i e-postservern. Därför är det enligt pressmeddelandet inte heller möjligt att avgöra om och i så fall vilka registrerade som påverkats av intrånget. Konkurrensverket kan inte utesluta att personuppgifter har hamnat i orätta händer.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA