Polisanställd förlorar jobbet efter bidragsbrott

POLISEN2024-06-05

En anställd vid Polisen avskedas sedan hon dömts för att felaktigt ha ansökt om och beviljats tillfällig föräldrapenning.

Beslutet att avskeda den polisanställda kvinnan har fattats av Polismyndighetens personalansvarsnämnd. Det trädde i kraft omedelbart när hon delgavs beslutet.

Kvinnan, som arbetat i Mellansverige, dömdes tidigare i år för bidragsbrott sedan hon vid flera gånger lämnat oriktiga uppgifter och på så sätt felaktigt fått tillfällig föräldrapenning för vård av barn. Enligt åklagarens uppgifter arbetade kvinnan, hade semester eller var sjuk under de dagar hon ansökte om tillfällig föräldrapenning. Totalt ska ersättningen ha uppgått till drygt 60 000 kronor.

Av domen, där påföljden för kvinnan blev villkorlig dom, framgår att hennes arbetsgivare uppgett att hon även skulle förlora jobbet vid en fällande dom.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Arbetsrätt
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA