Polischef agerade i strid med repressalieförbudet

POLISEN2023-08-21

När en polisanställd kvinna skrev en debattartikel om myndighetens etik och moral kallade chefen henne till ett ”medvetandegörande samtal”. Så får man inte göra, konstaterar Polisens rättsavdelning i en inlaga till Justitieombudsmannen, JO.

Inlagan från Polisens rättsavdelning till JO rör Polismyndighetens hantering av en medarbetare som skrivit en debattartikel med kritik mot chefers hantering av beslut, som i januari i år publicerades i Polistidningen. Bara dagar efter att artikeln publicerades kallades kvinnan till ett så kallat medvetandegörande samtal med chefen för lokalpolisområdet. Chefen förklarade där att ett sådant samtal är en form av korrigerande samtal, steget före erinran.

Vid mötet togs flera punkter upp, och en av dessa var debattartikeln. Enligt chefen var flera av uppgifterna felaktiga och artikeln hade lett till att medarbetare känt sig kränkta.

Vid mötet deltog även en facklig företrädare för Polisförbundet, som vid flera tillfällen påpekade att sammanhanget var fel för en diskussion om artikeln.

Det håller Polisens rättsavdelning med om, efter att ha granskat ärendet med anledning av en JO-anmälan. Den anställda kvinnan kan svårligen ha uppfattat situationen på något annat sätt än att arbetsgivaren kritiserade henne för att hon skrivit artikeln, skriver rättsavdelningen i svaret till JO.

Arbetsgivaren har visserligen rätt att bemöta kritiska synpunkter, men det är i strid med repressalieförbudet att göra det i ett ”medvetandegörande samtal”, konstaterar Polisens rättsavdelning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA