Annons:

Huvudskyddsombudet vill att personalen vid regionledningscentralen, RLC, i Stockholm ska få testa sig för coronaviruset. Det efter att en kollega insjuknat i Covid 19, enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket.
Huvudskyddsombudet vill att personalen vid regionledningscentralen, RLC, i Stockholm ska få testa sig för coronaviruset. Det efter att en kollega insjuknat i Covid 19, enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Polisen anmäls för ovilja att virustesta

POLISEN2020-04-27

Polisen gick inte med på att testa personalen vid regionledningscentralen, RLC, i Stockholm efter att en medarbetare insjuknat i covid-19. Nu har skyddsorganisationen anmält arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket. ”På andra håll inom Polisen kanske man kan gå lite på knäna om många blir sjuka. Det kan man inte på regionledningscentralen”, säger huvudskyddsombudet Robert Sollare till Publikt.

Efter att det blev känt att en anställd på Polisens regionledningscentral, RLC, i Stockholm vårdas på sjukhus på grund av coronaviruset begärde skyddsorganisationen att den personal som ville skulle få testas för viruset. Arbetsgivaren ansåg dock att det inte behövdes, enligt ett skriftligt svar som Publikt har tagit del av.

Huvudskyddsombudet Robert Sollare har nu anmält arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket.

– Det skulle vara ett lindrigt och billigt sätt att lugna personalen om man får göra det här testet. Men arbetsgivaren hävdade mantrat att om man är sjuk så ska man stanna hemma och om man är frisk så ska man gå till jobbet, säger han till Publikt.

Enligt Robert Sollare handlar anmälan inte bara om att personalen är orolig. RLC är en verksamhetskritisk funktion där det är svårt att ersätta personalen.

– På andra håll inom Polisen kanske man kan gå lite på knäna om många blir sjuka. Det kan man inte på regionledningscentralen. Även om det i teorin går att flytta över folk från någon annanstans, säger han.

Från arbetsgivarhåll menar man att det inte är en förebyggande arbetsmiljöåtgärd att testa personalen och att det därför inte görs i nuläget, enligt det skriftliga svaret på skyddsorganisationens begäran om åtgärder.

– Alla människor är oroliga för att bli sjuka, och det är klart att den oron förstärks när sjukdomen kommer närmare oss, säger Thomas Holst, chef för RLC i Stockholm till Publikt.

I sitt svar hänvisar Polisen till att testkapaciteten för coronaviruset i Sverige är begränsad, och att det i nuläget är personal inom vården som man prioriterar att testa.

– Finns det medarbetare som har haft den här sjukdomen och kan få reda på att de är immuna mot den så vore det magiskt bra. Men det måste komma i rätt ordning, och inte att vi tar test från en grupp som skulle ha behövt den bättre, säger Thomas Holst.

Han betonar att sjukskrivningstalen vid RLC i Stockholm inte är särskilt höga i nuläget, och delar inte bilden av att verksamheten blir särskilt svår att upprätthålla om coronaviruset sprider sig bland personalen.

– Vi har ett långtgående arbete där vi har tillsett att verksamheten kan drivas vidare, säger han.

Regeringen har efter att den aktuella anmälan till Arbetsmiljöverket gjordes meddelat att det kan bli aktuellt att börja testa personal inom andra samhällsviktiga funktioner, däribland polisanställda.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA